POŻEGNANIE PANI PROF. DR HAB. JADWIGI SZOSTAK-KOT


Z żalem i smutkiem Społeczność Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie przyjęła wiadomość o śmierci prof. dr hab.Jadwigi Szostak-Kot
byłej kierownik Katedry Mikrobiologii, prodziekana Wydziału Towaroznawstwa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w latach 2002-2008, członka Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów, Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego i Internationale Gesellschaft für Warenwissenschaften und Technologie, odznaczonej Srebrnym Krzyżem Zasługi, Medalem Złotym za Długoletnią Służbę oraz Medalem Komisji Edukacji Narodowej.


Śp. prof. Jadwigę Szostak-Kot Społeczność Akademicka żegna z ogromnym smutkiem, ale i wdzięcznością za wiele lat pracy na rzecz Uczelni oraz polskiej i światowej nauki. Synom,a także Bliskim i Przyjaciołom Zmarłej składamy szczere wyrazy współczucia.

Rektor, Senat,
Dziekan Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości
Dyrektor Instytutu Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem
oraz cała Społeczność Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Zobacz także

Wydawnictwa PTM

O Towarzystwie

PTM
Polskie Towarzystwo Mikrobiologów Celem Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów jest propagowanie rozwoju nauk mikrobiologicznych i popularyzowanie osiągnięć mikrobiologii wśród członków Towarzystwa oraz szerokich kręgów społeczeństwa. Formami działalności jest organizowanie zjazdów, posiedzeń naukowych, kursów, wykładów i odczytów oraz konkursów prac naukowych; wydawanie i popieranie wydawania czasopism naukowych, książek i innych publikacji z dziedziny mikrobiologii; opiniowanie o stanie i potrzebach mikrobiologii polskiej i występowanie w jej sprawach wobec władz państwowych; współpraca z pokrewnymi stowarzyszeniami w kraju i zagranicą.
Czytaj statut w formacie PDF »

Członek Srebrny od 12.09.2017 r.

Członek Srebrny od 12.09.2017 r.