Antybiotykoterapia pod Lupą Farmaceuty.Zbadano i opisano aż 20 tysięcy genów potencjalnie związanych z opornością bakterii na antybiotyki.
Antybiotykooporność prowadzi nie tylko do coraz trudniejszego leczenia towarzyszących nam zakażeń
bakteryjnych. Jesteśmy coraz bliżej punktu, kiedy znane nam antybiotyki przestaną działać całkowicie!
Czy ten proces można zatrzymać? Co możemy zrobić, aby nasza antybiotykoterapia była prowadzona
w sposób odpowiedzialny i racjonalny? Aby poznać odpowiedzi na te pytania, zapraszamy do udziału
w akcji „Antybiotykoterapia pod Lupą Farmaceuty”. „Antybiotykoterapia pod Lupą Farmaceuty” to coroczna akcja organizowana przez Polskie Towarzystwo Studentów Farmacji.

W tym roku odbywać się będzie w dniach 14-18 listopada 2022 r. Jest to wydarzenie opierające się na edukacji w temacie antybiotyków oraz roli farmaceuty w przebiegu prawidłowej antybiotykoterapii wśród pacjentów.


Data wydarzenia pokrywa się z Europejskim Dniem Wiedzy o Antybiotykach (18 listopada). Chcąc
dołączyć do obchodów tak istotnego święta, w ciągu tygodnia na stronie Polskiego Towarzystwa
Studentów Farmacji na Facebook’u oraz na Instagramie publikowane będą infografiki oraz posty pełne
rzetelnej i niezmiernie ważnej wiedzy o antybiotykach. Jednakże głównym celem akcji są prowadzone
corocznie przez studentów farmacji lekcje w placówkach edukacyjnych. Również w tym roku chcemy
dotrzeć do jak największej liczby dzieci i młodzieży w wieku szkolnym, by móc już w tak młodym wieku
podnosić świadomość na temat antybiotyków – przybliżyć historię antybiotyków, pokazać zagrożenia
związane z nieprawidłowym ich przyjmowaniem oraz przedstawić rolę farmaceuty w procesie
antybiotykoterapii.
Serdecznie zapraszamy wszystkich do wzięcia udziału w akcji „Antybiotykoterapia pod Lupą
Farmaceuty”!
Linki do stron:
https://www.facebook.com/ptsf.online
https://www.instagram.com/ptsf.online/
https://ptsf.pl

Zobacz także

Wydawnictwa PTM

O Towarzystwie

PTM
Polskie Towarzystwo Mikrobiologów Celem Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów jest propagowanie rozwoju nauk mikrobiologicznych i popularyzowanie osiągnięć mikrobiologii wśród członków Towarzystwa oraz szerokich kręgów społeczeństwa. Formami działalności jest organizowanie zjazdów, posiedzeń naukowych, kursów, wykładów i odczytów oraz konkursów prac naukowych; wydawanie i popieranie wydawania czasopism naukowych, książek i innych publikacji z dziedziny mikrobiologii; opiniowanie o stanie i potrzebach mikrobiologii polskiej i występowanie w jej sprawach wobec władz państwowych; współpraca z pokrewnymi stowarzyszeniami w kraju i zagranicą.
Czytaj statut w formacie PDF »

Członek Srebrny od 12.09.2017 r.

Członek Srebrny od 12.09.2017 r.