POŻEGNANIE PANA DR N. FARM. BOHDANA STAROŚCIAKA


Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 27 września 2022 r. zmarł

Ś.P. Dr n. farm. Bohdan Jerzy Starościak

specjalista w dziedzinie mikrobiologii farmaceutycznej,

Pan Doktor całe życie zawodowe związany był z Zakładem Mikrobiologii Farmaceutycznej Akademii Medycznej w Warszawie – Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, prowadząc zajęcia dydaktyczne

i badania naukowe oraz przez wiele lat kierując Zakładem.

Przez pół wieku należał do Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów, pełniąc szereg funkcji w Oddziale Terenowym PTM w Warszawie.

Przez 30 lat był sekretarzem redakcji kwartalnika PTM – Postępy Mikrobiologii. 

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów


Msza święta odprawiona zostanie w środę 5.10.2022 o godz. 13.00

w Kościele Św. Karola Boromeusza na Starych Powązkach.

Bliskim i przyjaciołom Dr Bohdana Jerzego Starościaka wyrazy głębokiego współczucia.

Zobacz także

Wydawnictwa PTM

O Towarzystwie

PTM
Polskie Towarzystwo Mikrobiologów Celem Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów jest propagowanie rozwoju nauk mikrobiologicznych i popularyzowanie osiągnięć mikrobiologii wśród członków Towarzystwa oraz szerokich kręgów społeczeństwa. Formami działalności jest organizowanie zjazdów, posiedzeń naukowych, kursów, wykładów i odczytów oraz konkursów prac naukowych; wydawanie i popieranie wydawania czasopism naukowych, książek i innych publikacji z dziedziny mikrobiologii; opiniowanie o stanie i potrzebach mikrobiologii polskiej i występowanie w jej sprawach wobec władz państwowych; współpraca z pokrewnymi stowarzyszeniami w kraju i zagranicą.
Czytaj statut w formacie PDF »

Członek Srebrny od 12.09.2017 r.

Członek Srebrny od 12.09.2017 r.