Browsing category Konferencje krajowe

„Bacterial Symbionts of Invertebrates: Diversity, Transmission and Impacts” Diversity-Basel


„Ruszył nabór publikacji do specjalnego wydania czasopisma Diversity-Basel (ISSN 1424-2818; IF: 2,465; MEN: 70) pt. „Bacterial Symbionts of Invertebrates: Diversity, Transmission and Impacts”, w którym będzie prezentowany szeroki zakres wiedzy obejmującej różnorodne zagadnienia dotyczące symbiontów bakteryjnych u bezkręgowców, co będzie sprzyjało spotkaniu się i integracji osób zainteresowanych tematyką symbiontów, zarówno wśród autorów artykułów jak i czytelników, a także wymianie informacji i naukowej dyskusji. „

(więcej…)

Nanotechnologia w praktyce mikrobiologicznej – oddziaływanie bakterii z powierzchniami ciał stałych- 27.I. 2022


Szanowni Państwo, 

Serdecznie zapraszamy na posiedzenie naukowo-szkoleniowe on-line organizowane przez Krakowski oddział Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów, pt.:

Nanotechnologia  w praktyce mikrobiologicznej – oddziaływanie  bakterii z powierzchniami ciał stałych

Które wygłosi

Dr Wojciech Pajerski

(więcej…)

e-Sympozjum „COVID-19 – Raport z oblężonego świata”


Serdecznie zapraszamy na e-Sympozjum pt. „COVID-19 – Raport z oblężonego świata”, które odbędzie się on-line w piątek 28 stycznia w godzinach 16-18:30. Wydarzenie jest współorganizowane przez Oddziały Terenowe PTM w Warszawie i Szczecinie.

(więcej…)

e-Sympozjum „COVID-19 – Raport z oblężonego świata”


Serdecznie zapraszamy na e-Sympozjum pt. „COVID-19 – Raport z oblężonego świata”, które odbędzie się on-line w piątek 28 stycznia w godzinach 16-18:30. Wydarzenie jest współorganizowane przez Oddziały Terenowe PTM w Warszawie i Szczecinie.

Poza platformą MSTeams postaramy się aby, spotkanie było streamowane na stronie i facebooku PTM.

(więcej…)

Wydawnictwa PTM

O Towarzystwie

PTM
Polskie Towarzystwo Mikrobiologów Celem Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów jest propagowanie rozwoju nauk mikrobiologicznych i popularyzowanie osiągnięć mikrobiologii wśród członków Towarzystwa oraz szerokich kręgów społeczeństwa. Formami działalności jest organizowanie zjazdów, posiedzeń naukowych, kursów, wykładów i odczytów oraz konkursów prac naukowych; wydawanie i popieranie wydawania czasopism naukowych, książek i innych publikacji z dziedziny mikrobiologii; opiniowanie o stanie i potrzebach mikrobiologii polskiej i występowanie w jej sprawach wobec władz państwowych; współpraca z pokrewnymi stowarzyszeniami w kraju i zagranicą.
Czytaj statut w formacie PDF »

Członek Srebrny od 12.09.2017 r.

Członek Srebrny od 12.09.2017 r.