Sympozjum „Dolnośląsko-Lubuskie spotkania z mikrobiologią”9.12.2022 r. Zielona Góra


Organizatorzy spotkania:
OT PTM we Wrocławiu
Katedra Mikrobiologii i Biologii Molekularnej WLNZ UZ
Zakład Mikrobiologii WNB UWr
Zakład Fizykochemii Drobnoustrojów WNB UWr

UDZIAŁ BEZPŁATNY

Program:

9.15 – 9.30 – powitanie gości

SESJA I: 9.30 – 11.15 – wykłady

9.30 – 10.15 – Nowoczesna terapia zakażeń miejsca operowanego i ran trudno gojących się. Czy antybiotyk to jedyny wybór?  prof. dr hab. Marzanna Bartoszewicz,Zakład Mikrobiologii Farmaceutycznej i Parazytologii UM we Wrocławiu (wykład zdalny)

10.30 – 11.15 – Leczenie ran przewlekłych ze szczególnym uwzględnieniem zespołu stopy cukrzycowej – doświadczenia własne dr. n. med. Bożena Mospan Lubuskie Centrum Diabetologii

11.15 – 11.40 – Przerwa  

SESJA II: 11.45 – 14.00 – prezentacje wyników badań doktorantów UWr i pracowników UZ11.45 – Laudacja prof. dr hab. Włodzimierz Doroszkiewicz

12.00 – 12.15Komensal czy uropatogen? Analiza ekspresji wybranych czynników wirulencji u szczepów Escherichia coli – dr Ewa Bok, dr hab. Katarzyna Baldy-Chudzik prof. UZ, Katedra Mikrobiologii i Biologii Molekularnej WLNZ UZ

12.20 – 12.35 – Struktura chemiczna czwartorzędowych soli amoniowych wielofunkcyjnych a ich aktywność przeciwgrzybicza – mgr Wojciech Szlauer, prof. dr hab. Ewa Obłąk, Zakład Fizykochemii Drobnoustrojów WNB UWr

12.40 – 12.55 – Kationowe surfaktanty gemini a ich aktywność przeciwbakteryjna i przeciwgrzybicza – mgr Patrycja Bartoń, prof. dr hab. Ewa Obłąk, Zakład Fizykochemii Drobnoustrojów WNB UWr

13.00 – 13.15 – Gady wolno żyjące w Polsce jako rezerwuar pałeczek Salmonella spp. produkujących biofilm – mgr Michał Małaszczuk, dr Aleksandra Pawlak, prof. dr hab. Gabriela Bugla-Płoskońska, Zakład Mikrobiologii WNB UWr

13.20 -13.35 – Trudności w ocenie biodegradacji związków powierzchniowo czynnych pochodzących ze ścieków przemysłowych – mgr Daria Kowalczyk-Chrząstowska, dr Kamila Korzekwa, prof. dr hab. Gabriela Bugla-Płoskońska, Zakład Mikrobiologii WNB UWr

Komitet Naukowo-Organizacyjny Spotkania:

dr hab. Katarzyna Baldy-Chudzik, prof. UZ – Przewodnicząca

prof. dr hab. Ewa Obłąk – Członek komitetu

prof. dr hab. Gabriela Bugla-Płoskońska – Członek komitetu

dr Bożena Futoma-Kołoch – Członek komitetu

dr Justyna Mazurek-Popczyk – Członek komitetu

Zobacz także

Wydawnictwa PTM

O Towarzystwie

PTM
Polskie Towarzystwo Mikrobiologów Celem Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów jest propagowanie rozwoju nauk mikrobiologicznych i popularyzowanie osiągnięć mikrobiologii wśród członków Towarzystwa oraz szerokich kręgów społeczeństwa. Formami działalności jest organizowanie zjazdów, posiedzeń naukowych, kursów, wykładów i odczytów oraz konkursów prac naukowych; wydawanie i popieranie wydawania czasopism naukowych, książek i innych publikacji z dziedziny mikrobiologii; opiniowanie o stanie i potrzebach mikrobiologii polskiej i występowanie w jej sprawach wobec władz państwowych; współpraca z pokrewnymi stowarzyszeniami w kraju i zagranicą.
Czytaj statut w formacie PDF »

Członek Srebrny od 12.09.2017 r.

Członek Srebrny od 12.09.2017 r.