VIII Ogólnopolska Mikrobiologiczna Konferencja Naukowa „MICROBS” 7 czerwca 2024 r. (online)


Celem Konferencji jest przedstawienie osiągnięć naukowych w zakresie wykorzystania mikroorganizmów w przemyśle, medycynie, weterynarii oraz badaniach środowiskowych. Ideą Wydarzenia jest stworzenie forum dyskusyjnego oraz wymiana wiedzy na temat zastosowania, poznania warunków rozwoju, cech środowiska bytowania, budowy oraz przejawów życiowych mikroorganizmów.

Podczas Konferencji zostaną omówione zagadnienia związane z takimi grupami mikroorganizmów jak:

– archeony,
– bakterie,
– drożdże,
– grzyby,
– mikroalgi,
– oraz inne proste organizmy eukariotyczne.

Komitet Naukowy Konferencji:

dr hab. inż. Iwona Gientka, prof. SGGW (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
dr hab. Tomasz Jagielski (Uniwersytet Warszawski)
prof. dr hab. inż. Anna Lenart-Boroń (Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie)
dr n. farm. Anna Biernasiuk (Uniwersytet Medyczny w Lublinie)
dr Monika Marek-Kozaczuk (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)
dr inż. Jadwiga Stankiewicz (Uniwersytet Morski w Gdyni)

Prosimy o rejestrację oraz zgłaszanie tytułów i abstraktów do 12 marca 2024 r. Szczegółowe informacje na temat Konferencji można znaleźć na naszej stronie internetowej: https://microbs.fundacja-tygiel.pl/

Zobacz także

Wydawnictwa PTM

O Towarzystwie

PTM
Polskie Towarzystwo Mikrobiologów Celem Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów jest propagowanie rozwoju nauk mikrobiologicznych i popularyzowanie osiągnięć mikrobiologii wśród członków Towarzystwa oraz szerokich kręgów społeczeństwa. Formami działalności jest organizowanie zjazdów, posiedzeń naukowych, kursów, wykładów i odczytów oraz konkursów prac naukowych; wydawanie i popieranie wydawania czasopism naukowych, książek i innych publikacji z dziedziny mikrobiologii; opiniowanie o stanie i potrzebach mikrobiologii polskiej i występowanie w jej sprawach wobec władz państwowych; współpraca z pokrewnymi stowarzyszeniami w kraju i zagranicą.
Czytaj statut w formacie PDF »

Członek Srebrny od 12.09.2017 r.

Członek Srebrny od 12.09.2017 r.