posiedzenie naukowe oddziału terenowego PTM w Poznaniu, 7.06.2019


Zapraszmy na posiedzenie naukowe Oddziału Terenowego PTM w Poznaniu, które odbędzie się 7 czerwca 2019 o godz. 13.00 w budynku
Katedry Biotechnologii i Mikrobiologii Żywności przy ul. Wojska Polskiego 48; sala 48.

Tematem spotkania będzie „Radiosterylizacja antybiotyków”, a wykład wygłosi dr hab. Przemysław Zalewski z Katedry i Zakładu Farmakognozji UM w Poznaniu.


Zobacz także

Wydawnictwa PTM

O Towarzystwie

PTM
Polskie Towarzystwo Mikrobiologów Celem Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów jest propagowanie rozwoju nauk mikrobiologicznych i popularyzowanie osiągnięć mikrobiologii wśród członków Towarzystwa oraz szerokich kręgów społeczeństwa. Formami działalności jest organizowanie zjazdów, posiedzeń naukowych, kursów, wykładów i odczytów oraz konkursów prac naukowych; wydawanie i popieranie wydawania czasopism naukowych, książek i innych publikacji z dziedziny mikrobiologii; opiniowanie o stanie i potrzebach mikrobiologii polskiej i występowanie w jej sprawach wobec władz państwowych; współpraca z pokrewnymi stowarzyszeniami w kraju i zagranicą.
Czytaj statut w formacie PDF »

Członek Srebrny od 12.09.2017 r.

Członek Srebrny od 12.09.2017 r.