Pożegnanie Prof. IWNiRZ, dr hab. n. farm. Bogdana Kędzi


Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 20 lipca 2020 r. zmarł ś † p

Prof. IWNiRZ, dr hab. n. farm. Bogdan Kędzia

były Kierownik Zakładu Farmakologii i Mikrobiologii

Instytutu Roślin i Przetworów Zielarskich,

wybitny farmaceuta, specjalista z zakresu mikrobiologii leku roślinnego,

produktów zielarskich oraz apiterapii, wieloletni członek Oddziału Poznańskiego

 Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów, były Redaktor Wiodący czasopisma „ Herba Polonica”, odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi, Srebrnym Krzyżem Zasługi oraz Medalem Złotym za Długoletnią Służbę.

W osobie pana Profesora pożegnaliśmy wybitnego naukowca niezwykle prawego, serdecznego i życzliwego człowieka.

Rodzinie i bliskim Pana Profesora wyrazy głębokiego współczucia składają

członkowie Oddziału Poznańskiego Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów

Zobacz także

Apel KPTL

ISAC Project Grants

Banner

Banner

Wydawnictwa PTM

O Towarzystwie

PTM
Polskie Towarzystwo Mikrobiologów Celem Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów jest propagowanie rozwoju nauk mikrobiologicznych i popularyzowanie osiągnięć mikrobiologii wśród członków Towarzystwa oraz szerokich kręgów społeczeństwa. Formami działalności jest organizowanie zjazdów, posiedzeń naukowych, kursów, wykładów i odczytów oraz konkursów prac naukowych; wydawanie i popieranie wydawania czasopism naukowych, książek i innych publikacji z dziedziny mikrobiologii; opiniowanie o stanie i potrzebach mikrobiologii polskiej i występowanie w jej sprawach wobec władz państwowych; współpraca z pokrewnymi stowarzyszeniami w kraju i zagranicą.
Czytaj statut w formacie PDF »

Członkowie wspierający Członek Złoty-od 27.03.2017 r.

Członkowie wspierający Członek Złoty-od 27.03.2017 r.

Członek Srebrny od 12.09.2017 r.

Członek Srebrny od 12.09.2017 r.

Członek wspierający zwyczajny od 12.09.2017 r.

Członek wspierający zwyczajny od 12.09.2017 r.

Członek wspierający zwyczajny od 06.06.2019 r.

Członek wspierający zwyczajny od 06.06.2019 r.