Pożegnanie Prof. IWNiRZ, dr hab. n. farm. Bogdana Kędzi


Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 20 lipca 2020 r. zmarł ś † p

Prof. IWNiRZ, dr hab. n. farm. Bogdan Kędzia

były Kierownik Zakładu Farmakologii i Mikrobiologii

Instytutu Roślin i Przetworów Zielarskich,

wybitny farmaceuta, specjalista z zakresu mikrobiologii leku roślinnego,

produktów zielarskich oraz apiterapii, wieloletni członek Oddziału Poznańskiego

 Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów, były Redaktor Wiodący czasopisma „ Herba Polonica”, odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi, Srebrnym Krzyżem Zasługi oraz Medalem Złotym za Długoletnią Służbę.

W osobie pana Profesora pożegnaliśmy wybitnego naukowca niezwykle prawego, serdecznego i życzliwego człowieka.

Rodzinie i bliskim Pana Profesora wyrazy głębokiego współczucia składają

członkowie Oddziału Poznańskiego Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów

Zobacz także

Wydawnictwa PTM

O Towarzystwie

PTM
Polskie Towarzystwo Mikrobiologów Celem Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów jest propagowanie rozwoju nauk mikrobiologicznych i popularyzowanie osiągnięć mikrobiologii wśród członków Towarzystwa oraz szerokich kręgów społeczeństwa. Formami działalności jest organizowanie zjazdów, posiedzeń naukowych, kursów, wykładów i odczytów oraz konkursów prac naukowych; wydawanie i popieranie wydawania czasopism naukowych, książek i innych publikacji z dziedziny mikrobiologii; opiniowanie o stanie i potrzebach mikrobiologii polskiej i występowanie w jej sprawach wobec władz państwowych; współpraca z pokrewnymi stowarzyszeniami w kraju i zagranicą.
Czytaj statut w formacie PDF »

Członek Srebrny od 12.09.2017 r.

Członek Srebrny od 12.09.2017 r.