Pożegnanie prof. dr hab. Krystyny Trojanowskiej


Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 15 sierpnia 2019 r odeszła od nas w wieku 82 lat

Śp. prof. dr hab. Krystyna Trojanowska

emerytowany nauczyciel akademicki

Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Kierownik Zakładu Mikrobiologii Żywności w latach 1985-1990,

współtwórca Zakładu Biotechnologii, przekształconego następnie

w Katedrę Biotechnologii i Mikrobiologii Żywności,

wieloletni członek Oddziału Poznańskiego Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów.

Odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi i Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

W osobie Pani Profesor Uczelnia utraciła wybitnego uczonego

z zakresu mikrobiologii i higieny żywności,

wychowawcę wielu pokoleń technologów żywności i biotechnologów,

pracowników naukowych i studentów.

Msza św. w intencji Zmarłej odprawiona zostanie w czwartek 22.08.2019 o godz. 9.10

w Kościele Św. Wojciecha przy ul. Wzgórze św. Wojciecha 1 w Poznaniu

Pogrzeb odbędzie się w czwartek o godz. 11.00 na cmentarzu górczyńskim

przy ul. Piotra Ściegiennego 35 w Poznaniu.


Bliskim i przyjaciołom Pani Profesor wyrazy głębokiego współczucia składają:

pracownicy i studenci

Katedry Biotechnologii i Mikrobiologii Żywności

Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Zobacz także

Banner

Banner

Wydawnictwa PTM

O Towarzystwie

PTM
Polskie Towarzystwo Mikrobiologów Celem Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów jest propagowanie rozwoju nauk mikrobiologicznych i popularyzowanie osiągnięć mikrobiologii wśród członków Towarzystwa oraz szerokich kręgów społeczeństwa. Formami działalności jest organizowanie zjazdów, posiedzeń naukowych, kursów, wykładów i odczytów oraz konkursów prac naukowych; wydawanie i popieranie wydawania czasopism naukowych, książek i innych publikacji z dziedziny mikrobiologii; opiniowanie o stanie i potrzebach mikrobiologii polskiej i występowanie w jej sprawach wobec władz państwowych; współpraca z pokrewnymi stowarzyszeniami w kraju i zagranicą.
Czytaj statut w formacie PDF »

Członkowie wspierający Członek Złoty-od 27.03.2017 r.

Członkowie wspierający Członek Złoty-od 27.03.2017 r.

Członek Srebrny od 12.09.2017 r.

Członek Srebrny od 12.09.2017 r.

Członek wspierający zwyczajny od 12.09.2017 r.

Członek wspierający zwyczajny od 12.09.2017 r.

Członek wspierający zwyczajny od 06.06.2019 r.

Członek wspierający zwyczajny od 06.06.2019 r.