Pożegnanie prof. dr hab. Krystyny Trojanowskiej


Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 15 sierpnia 2019 r odeszła od nas w wieku 82 lat

Śp. prof. dr hab. Krystyna Trojanowska

emerytowany nauczyciel akademicki

Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Kierownik Zakładu Mikrobiologii Żywności w latach 1985-1990,

współtwórca Zakładu Biotechnologii, przekształconego następnie

w Katedrę Biotechnologii i Mikrobiologii Żywności,

wieloletni członek Oddziału Poznańskiego Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów.

Odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi i Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

W osobie Pani Profesor Uczelnia utraciła wybitnego uczonego

z zakresu mikrobiologii i higieny żywności,

wychowawcę wielu pokoleń technologów żywności i biotechnologów,

pracowników naukowych i studentów.

Msza św. w intencji Zmarłej odprawiona zostanie w czwartek 22.08.2019 o godz. 9.10

w Kościele Św. Wojciecha przy ul. Wzgórze św. Wojciecha 1 w Poznaniu

Pogrzeb odbędzie się w czwartek o godz. 11.00 na cmentarzu górczyńskim

przy ul. Piotra Ściegiennego 35 w Poznaniu.


Bliskim i przyjaciołom Pani Profesor wyrazy głębokiego współczucia składają:

pracownicy i studenci

Katedry Biotechnologii i Mikrobiologii Żywności

Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Zobacz także

Wydawnictwa PTM

O Towarzystwie

PTM
Polskie Towarzystwo Mikrobiologów Celem Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów jest propagowanie rozwoju nauk mikrobiologicznych i popularyzowanie osiągnięć mikrobiologii wśród członków Towarzystwa oraz szerokich kręgów społeczeństwa. Formami działalności jest organizowanie zjazdów, posiedzeń naukowych, kursów, wykładów i odczytów oraz konkursów prac naukowych; wydawanie i popieranie wydawania czasopism naukowych, książek i innych publikacji z dziedziny mikrobiologii; opiniowanie o stanie i potrzebach mikrobiologii polskiej i występowanie w jej sprawach wobec władz państwowych; współpraca z pokrewnymi stowarzyszeniami w kraju i zagranicą.
Czytaj statut w formacie PDF »

Członek Srebrny od 12.09.2017 r.

Członek Srebrny od 12.09.2017 r.