I Międzynarodowa Konferencja Advancements of Microbiology. The role of microbes in tackling threats to health and environment  7-9 kwietnia 2025 Warszawa


I Międzynarodowa Konferencja pt. Advancements of Microbiology. The role of microbes in tackling threats to health and environment organizowana przez Polskie Towarzystwo Mikrobiologów odbędzie się 7-9 kwietnia 2025 r. w Warszawie.

Konferencja obejmować będzie dwa wydarzenia, które odbywać się będą w języku angielskim. Pierwszym z wydarzeń będzie przedkonferencyjne sympozjum zaplanowane na 7 kwietnia 2025 r., skierowane głównie do studentów i doktorantów. Podczas sympozjum grono osób wybranych na podstawie jakości streszczeń wygłosi referaty w dwóch sesjach: biomedycznej i środowiskowej. Najlepsze wystąpienia zostaną nagrodzone.

Podczas konferencji, która odbędzie się 8 i 9 kwietnia 2025 r. odbędą się wykłady plenarne, szesnaście sesji naukowych w ośmiu obszarach tematycznych, a także wykłady specjalne.

Usłyszymy m.in aż dwudziestu gości specjalnych z całego świata!

Obszary tematyczne konferencji to:

·  Pathogen Genomics

·  AMR Mechanisms & Diagnostics

·  Host-Pathogen Interactions

·  Antimicrobial Therapies 

·  Microbiomes Associated with Diseases 

·  New techniques – Novel insights 

·  Environmental Microbiology

·  Microbial Biotechnology

·  Biodiversity Data Management (special lecture)  

·  A One Health Perspective Overview (special lecture)

Uczestnicy zaprezentują swoje wyniki w formie referatów oraz podczas sesji plakatowych. Konferencję poprowadzimy hybrydowo. Więcej szczegółów dot. wydarzenia na stronie internetowej advmicro2025.pl oraz w mediach społecznościowych FB PTM i X @AdvMicro2025.

Zobacz także

Wydawnictwa PTM

O Towarzystwie

PTM
Polskie Towarzystwo Mikrobiologów Celem Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów jest propagowanie rozwoju nauk mikrobiologicznych i popularyzowanie osiągnięć mikrobiologii wśród członków Towarzystwa oraz szerokich kręgów społeczeństwa. Formami działalności jest organizowanie zjazdów, posiedzeń naukowych, kursów, wykładów i odczytów oraz konkursów prac naukowych; wydawanie i popieranie wydawania czasopism naukowych, książek i innych publikacji z dziedziny mikrobiologii; opiniowanie o stanie i potrzebach mikrobiologii polskiej i występowanie w jej sprawach wobec władz państwowych; współpraca z pokrewnymi stowarzyszeniami w kraju i zagranicą.
Czytaj statut w formacie PDF »

Członek Srebrny od 12.09.2017 r.

Członek Srebrny od 12.09.2017 r.