Szanowni Państwo, serdecznie zapraszamy na kolejne spotkanie w ramach cyklicznie odbywających się wykładów i spotkań on-line Naukowe 60 minut. Podczas najbliższego spotkania dr Joanna Kud z Katedry Entomologii i Patologii Roślin Uniwersytetu w Arkansas zaprezentuje wykład: „Ukryty wróg: Pasożytnicze nicienie roślin i ich złożone strategie infekcji” Spotkanie odbędzie się 7 maja 2024 r. o godz. 13:00 w sali 151B. Swoim patronatem wykład objęły: Polskie Towarzystwo Mikrobiologów Oddział Lubelski, Polskie Towarzystwo Mykologiczne, Polskie Towarzystwo Genetyczne Oddział Lubelski, Polskie Towarzystwo Biochemiczne Oddział Lubelski, Polskie Towarzystwo Botaniczne Oddział Lubelski, Komisja Biotechnologii PAN Oddział w Lublinie, Lubelskie Towarzystwo Naukowe Wydział II Nauk Biologicznych Zapraszamy!


Szanowni Państwo, W imieniu Zarządu Oddziału Lubelskiego PTM, serdecznie zapraszamy na wykład w dniu 8 maja 2024 o godz. 14:30 w sali 151B WBiB UMCS, ul. Akademicka 19, na którym prof. Adriano Sofo z Department of European and Mediterranean Cultures: Architecture, Environment, Cultural Heritage (DiCEM), University of Basilicata, zaprezentuje wykład pt.:”Interaction between beneficial microorganismsand plants in agroecosystems: effects on plant growthand soil fertility”Wykład został objęty patronatem Oddziału Lubelskiego PTM oraz innych Towarzystw Naukowych ośrodka lubelskiego.Zachęcamy do obejrzenia filmu, w którym Pan Profesor opowiada o swojej pracy:


Szanowni Państwo,


W imieniu Zarządu Krakowskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów pragniemy Państwa zaprosić na majową konferencję „Możliwości diagnostyczne w zakażeniach przenoszonych drogą płciową”, która odbędzie się po raz pierwszy w formie hybrydowej !!! 17 maja 2024 (piątek) o godz. 12:00 Jak zawsze w Auli Polskiej Akademii Umiejętności Kraków, ul. Sławkowska 17, I p. Tym razem obowiązuje rejestracja

Majowe spotkanie krakowskiego OT PTM 17.05.2024


Zarząd Krakowskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów zaprasza na majową konferencje „Możliwości diagnostyczne w zakażeniach przenoszonych drogą płciową”, która odbędzie się po raz pierwszy w formie hybrydowej !!! 17 maja 2024 (piątek) o godz. 12:00 w Auli Polskiej Akademii Umiejętności Kraków, ul. Sławkowska 17, I p. Tym razem obowiązuje rejestracja uczestników, która będzie aktywna do 16.05.2024. Formularz rejestracji https://ptm.twojewydarzenie.online/

spotkanie naukowo-szkoleniowe Krakowskiego Oddziału PTM 25.04.2024


Krakowski Oddział Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów zaprasza na czwartkowe posiedzenie naukowo-szkoleniowe, które odbędzie się w Auli Polskiej Akademii Umiejętności, Kraków, ul. Sławkowska 17, I p. 25 kwietnia 2024 o godz. 12.00 Dr n. med. Dorota Ochońska Zakład Molekularnej Mikrobiologii Medycznej Katedra Mikrobiologii Wydział Lekarski Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum „Klebsiella pneumoniae – struktura klonalna populacji szczepów klinicznych, wirulencja

Wydawnictwa PTM

O Towarzystwie

PTM
Polskie Towarzystwo Mikrobiologów Celem Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów jest propagowanie rozwoju nauk mikrobiologicznych i popularyzowanie osiągnięć mikrobiologii wśród członków Towarzystwa oraz szerokich kręgów społeczeństwa. Formami działalności jest organizowanie zjazdów, posiedzeń naukowych, kursów, wykładów i odczytów oraz konkursów prac naukowych; wydawanie i popieranie wydawania czasopism naukowych, książek i innych publikacji z dziedziny mikrobiologii; opiniowanie o stanie i potrzebach mikrobiologii polskiej i występowanie w jej sprawach wobec władz państwowych; współpraca z pokrewnymi stowarzyszeniami w kraju i zagranicą.
Czytaj statut w formacie PDF »

Członek Srebrny od 12.09.2017 r.

Członek Srebrny od 12.09.2017 r.