Zapraszamy do zapoznania się z obchodami International Microorganism Day obchodzonym 17 września oraz do włączenia się w tę akcję.


https://www.internationalmicroorganismday.org/ a także do udziału w FEMS Microbe Art Competition 2023, zgłoszenia do 10 września. https://www.internationalmicroorganismday.org/blog/fems-microbe-art-competition-2023 CATEGORIES IN THE MICROBE ART CONTEST• Best Agar Art• Best Cartoon• Best Illustration or Painting• Best Photography• Best Physical Piece• Best Writing• Grand Prize: Best Art OverallIf you are looking for inspiration check the entries from last year. We

Wydawnictwa PTM

O Towarzystwie

PTM
Polskie Towarzystwo Mikrobiologów Celem Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów jest propagowanie rozwoju nauk mikrobiologicznych i popularyzowanie osiągnięć mikrobiologii wśród członków Towarzystwa oraz szerokich kręgów społeczeństwa. Formami działalności jest organizowanie zjazdów, posiedzeń naukowych, kursów, wykładów i odczytów oraz konkursów prac naukowych; wydawanie i popieranie wydawania czasopism naukowych, książek i innych publikacji z dziedziny mikrobiologii; opiniowanie o stanie i potrzebach mikrobiologii polskiej i występowanie w jej sprawach wobec władz państwowych; współpraca z pokrewnymi stowarzyszeniami w kraju i zagranicą.
Czytaj statut w formacie PDF »

Członek Srebrny od 12.09.2017 r.

Członek Srebrny od 12.09.2017 r.