Antybiotykoterapia pod Lupą Farmaceuty.


Zbadano i opisano aż 20 tysięcy genów potencjalnie związanych z opornością bakterii na antybiotyki.Antybiotykooporność prowadzi nie tylko do coraz trudniejszego leczenia towarzyszących nam zakażeńbakteryjnych. Jesteśmy coraz bliżej punktu, kiedy znane nam antybiotyki przestaną działać całkowicie!Czy ten proces można zatrzymać? Co możemy zrobić, aby nasza antybiotykoterapia była prowadzonaw sposób odpowiedzialny i racjonalny? Aby poznać odpowiedzi na

Wydawnictwa PTM

O Towarzystwie

PTM
Polskie Towarzystwo Mikrobiologów Celem Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów jest propagowanie rozwoju nauk mikrobiologicznych i popularyzowanie osiągnięć mikrobiologii wśród członków Towarzystwa oraz szerokich kręgów społeczeństwa. Formami działalności jest organizowanie zjazdów, posiedzeń naukowych, kursów, wykładów i odczytów oraz konkursów prac naukowych; wydawanie i popieranie wydawania czasopism naukowych, książek i innych publikacji z dziedziny mikrobiologii; opiniowanie o stanie i potrzebach mikrobiologii polskiej i występowanie w jej sprawach wobec władz państwowych; współpraca z pokrewnymi stowarzyszeniami w kraju i zagranicą.
Czytaj statut w formacie PDF »

Członek Srebrny od 12.09.2017 r.

Członek Srebrny od 12.09.2017 r.