Browsing category Czasopisma PTM


Ukazał się nr 2/2024 Polish Journal of Microbiology. Poniżej spis artykułów wraz z linkami:

Potential usefulness of IgA for the early detection of SARS-CoV-2 infection: comparison with IgM

WANG P.

Pol J Microbiol. 2024;73(2):123–130. https://doi.org/10.33073/pjm-2024-019

ORIGINAL PAPERS

Investigation of azole resistance involving cyp51A and cyp51B genes in clinical Aspergillus flavus isolates

GHORBEL D., AMOURI I., KHEMEKHEM N., NEJI S., TRABELSI H., ELLOUMI M., SELLAMI H., MAKNI F., AYADI A., HADRICH I.

Pol J Microbiol. 2024;73(2):131–142. https://doi.org/10.33073/pjm-2024-001

Isolation and electrochemical analysis of a facultative anaerobic electrogenic strain Klebsiella sp. SQ-1

ZHOU L., TANG T., DENG D., WANG Y., PEI D.

Pol J Microbiol. 2024;73(2):143–153. https://doi.org/10.33073/pjm-2024-013

Purification and characterization of a small thermostable protease from Streptomyces sp. CNXK100

PHAM T.V., HUA T.C., NGUYEN N.A., NGUYEN H.T.D.

Pol J Microbiol. 2024;73(2):155–165. https://doi.org/10.33073/pjm-2024-014

Short-chain carboxylates facilitate the counting of yeasts in sub-high temperature Daqu

REN Z., XIE J., TANG T., HUANG Z.

Pol J Microbiol. 2024;73(2):167–176. https://doi.org/10.33073/pjm-2024-015

Epidemiological characteristics of Shiga toxin-producing Escherichia coli responsible for infections in the Polish pediatric population

SELIGA-GĄSIOR D., SOKÓŁ-LESZCZYŃSKA B., KRZYSZTOŃ-RUSSJAN J., WIERZBICKA D., STĘPIEŃ-HOŁUBCZAT K., LEWANDOWSKA P., FRANKIEWICZ E., CACKO A., LESZCZYŃSKA B., DEMKOW U., PODSIADŁY E.

Pol J Microbiol. 2024;73(2):177–187. https://doi.org/10.33073/pjm-2024-016

Analysis of the class 1 integrons, carbapenemase genes and biofilm formation genes occurrence in Acinetobacter baumannii linical isolates

XIU Y., DAI Y., YIN S., WEI Q.

Pol J Microbiol. 2024;73(2):189–197. https://doi.org/10.33073/pjm-2024-017

Negative pressure level and effects on bacterial growth kinetics in an in vitro wound model

BOBKIEWICZ A., FRANCUZIK W., MARTINKOSKY A., BOREJSZA-WYSOCKI M., LEDWOSINSKI W., SZMYT K., BANASIEWICZ T., KROKOWICZ L

Pol J Microbiol. 2024;73(2):199–206. https://doi.org/10.33073/pjm-2024-018

Halogenated secondary metabolites from higher plants: potent drug candidates for chikungunya using in silico approaches

KUMAR S., JOSHI N., CHOUDHIR G., SHARMA S., TIWARI A., ALHARBI S.A., ALFARRAJ S., ANSARI M.J.

Pol J Microbiol. 2024;73(2):207–215. https://doi.org/10.33073/pjm-2024-020

[Supplementary materials]

Guanylate-binding protein 1 (GBP1) enhances IFN-α mediated antiviral activity against hepatitis B virus infection

LI Y., LUO H., HU X., GONG J., TAN G., LUO H., WANG R., PANG H., YU R., QIN B.

Pol J Microbiol. 2024;73(2):217–235. https://doi.org/10.33073/pjm-2024-021

Biological characteristics of the mycelium and optimization of the culture medium for Phallus dongsun

KANG C., ZHENG X., WANG W., ZENG W., WANG J., LIU Z., YANG L., WANG F., ZHU Y.

Pol J Microbiol. 2024;73(2):237–252. https://doi.org/10.33073/pjm-2024-022

Establishment of a nucleic acid detection method for norovirus GII.2 genotype based on RT-RPA and CRISPR/Cas12a-L

WANG T., ZENG H., KANG J., LEI L., LIU J., ZHENG Y., QIAN W., FAN C.

Pol J Microbiol. 2024;73(2):253–262. https://doi.org/10.33073/pjm-2024-023

nowa indeksacja czasopism PTM


W dniu 21.06.2024 r. firma Clarivate udostępniła listę czasopism z Impact Factor 2023.

Niestety czasopisma PTM odnotowały spadek wartości IF. Polish Journal of Microbiology z IF2022=2.1 na IF2023=2.0 (aczkolwiek 5-letni IF wzrósł z 2.2 do 2.6), a Advancements of Microbiology z IF2022=0.4 (choć wcześniej w tym roku Clarivate przyznał AM IF=0.8, co było związane z przypisywaniem artykułów do różnych tytułów czasopism)  na IF2023=0.3. S

Spadek indeksacji AM związany jest z retrakcją artykułów oraz  procesem przekształcania Postępów Mikrobiologii w czasopismo angielskojęzyczne. Mamy nadzieję, że od tego poziomu AM odbije się i w przyszłym roku osiągnie wyższy wskaźnik IF. Ponadto podejmiemy wtedy próbę powrotu AM do SCOPUS.

W dniu 14.06.2024 r. otrzymaliśmy informację ze SCOPUS, iż współczynniki cytowalności PJM zmieniły się następująco: 2022 – CiteScore: 3.4, SJR: 0.433, SNIP: 0.816; 2023 – CiteScore: 3.7, SJR: 0.498, SNIP: 0.679. Zwłaszcza ważny jest wzrost współczynnika CiteScore, który ma być brany pod uwagę przez MNiSW podczas oceny czasopism.

NR 1/2024 POLISH JOURNAL OF MICROBIOLOGY


Ukazał się numer 1/2024 Polish Journal of Microbiology. Poniżej spis artykułów wraz z linkami.

MINIREVIEWS

Sugar utilization-associated food-grade selection markers in lactic acid bacteria and yeast

LIANG Z., ZHENG K., XIE G., LUO X., LI H.

Pol J Microbiol. 2024;73(1):3–10. https://doi.org/10.33073/pjm-2024-011

ORIGINAL PAPERS

Increased proteolytic activity of Serratia marcescens clinical isolate HU1848 is associated with higher eepR expression

DE ANDA-MORA K.L., TAVARES-CARREÓN F., ALVAREZ C., BARAHONA S., BECERRIL-GARCÍA M.A., TREVIÑO-RANGEL R.J., GARCÍA-CONTRERAS R., ANDRADE A.

Pol J Microbiol. 2024;73(1):11–20. https://doi.org/10.33073/pjm-2024-002

Antimicrobial resistance and the prevalence of the Panton–Valentine leukocidin gene among clinical isolates of Staphylococcus aureus in Lithuania

KIRKLIAUSKIENĖ A., KRIŠČIŪNAS J., MICIULEVIČIENĖ J., RADZIŠAUSKIENĖ D., KAČERGIUS T., BRATCHIKOV M., KAPLERIENĖ L.

Pol J Microbiol. 2024;73(1):21–28. https://doi.org/10.33073/pjm-2024-003

Biocontrol and growth promotion potential of Bacillus subtilis CTXW 7-6-2 against Rhizoctonia solani that causes tobacco target spot disease

HUANG N., JIN X., WEN J.-T., ZHANG Y.-F., YANG X., WEI G.-Y., WANG Y.-K., QIN M.

Pol J Microbiol. 2024;73(1):29–38. https://doi.org/10.33073/pjm-2024-004

Establishment of RPA-Cas12a-based fluorescence assay for rapid detection of feline parvovirus

WANG T., ZENG H., LIU Q., QIAN W., LI Y., LIU J., XU R.

Pol J Microbiol. 2024;73(1):39–48. https://doi.org/10.33073/pjm-2024-005

A Mendelian randomization study: roles of gut microbiota in sepsis – who is the angle?

BIAN Y., XU J., DENG X., ZHOU S.

Pol J Microbiol. 2024;73(1):49–57. https://doi.org/10.33073/pjm-2024-006

Association between clinical characteristics and microbiota in bronchiectasis patients based on metagenomic next-generation sequencing technology

SHEN D., LV X., ZHANG H., FEI C., FENG J., ZHOU J., CAO L., YING Y., LI N., MA X.

Pol J Microbiol. 2024;73(1):59–58. https://doi.org/10.33073/pjm-2024-007

Isolation, identification, antimicrobial resistance, genotyping, and whole-genome sequencing analysis of Salmonella Enteritidis isolated from a food-poisoning incident

HOU Z., XU B., LIU L., YAN R., ZHANG J.

Pol J Microbiol. 2024;73(1):69–87. https://doi.org/10.33073/pjm-2024-008

Development and evaluation of a rapid GII norovirus detection method based on CRISPR-Cas12a

HU X., HE P., JIANG T., SHEN J.

Pol J Microbiol. 2024;73(1):89–97. https://doi.org/10.33073/pjm-2024-009

Molecular detection of a Pathogenic Entamoeba among symptomatic children in Eastern Kurdistan of Iraq

ABDULLAH S.J., ALI S.A.

Pol J Microbiol. 2024;73(1):99–105. https://doi.org/10.33073/pjm-2024-010

Molecular and metabolic characterization of petroleum hydrocarbons degrading Bacillus cereus

HUSSAIN N., MUCCEE F., HAMMAD M., MOHIUDDIN F., BUNNY S.M., SHAHAB A.

Pol J Microbiol. 2024;73(1):107–120. https://doi.org/10.33073/pjm-2024-012

Informacja: Building Microbial Communities – FEMS2019 joint special issue


PTM dołączyło do inicjatywy „Building Microbial Communities – FEMS2019 joint special issue”, polegającej na wytypowaniu ciekawych artykułów z ostatnich numerów czasopism wydawanych przez towarzystwa należące do FEMS i udostępnieniu ich uczestnikom Kongresu FEMS w Glasgow w lipcu 2019 r.

Jest to forma międzynarodowej promocji Towarzystwa i naszych czasopism.

Wytypowane przez Redaktorów Naczelnych publikacje:

  • z Advancements of Microbiology (Postępy Mikrobiologii), zeszyt 1/2019

The rhizosphere microbiome and its beneficial effects on plants – current knowledge and perspectives.

Mikrobiom ryzosfery i jego korzystny wpływ na rośliny – aktualna wiedza i perspektywy

Małgorzata Woźniak, Anna Gałązka

  • z Polish Journal of Micorbiology, zeszyt 1/2018

Natural attenuation potential of polychlorinated biphenyl-polluted marine sediments.

Aldhafiri S., Mahmoud H., Al-Sarawi M., Ismail W.A.

(więcej…)

Wydawnictwa PTM

O Towarzystwie

PTM
Polskie Towarzystwo Mikrobiologów Celem Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów jest propagowanie rozwoju nauk mikrobiologicznych i popularyzowanie osiągnięć mikrobiologii wśród członków Towarzystwa oraz szerokich kręgów społeczeństwa. Formami działalności jest organizowanie zjazdów, posiedzeń naukowych, kursów, wykładów i odczytów oraz konkursów prac naukowych; wydawanie i popieranie wydawania czasopism naukowych, książek i innych publikacji z dziedziny mikrobiologii; opiniowanie o stanie i potrzebach mikrobiologii polskiej i występowanie w jej sprawach wobec władz państwowych; współpraca z pokrewnymi stowarzyszeniami w kraju i zagranicą.
Czytaj statut w formacie PDF »

Członek Srebrny od 12.09.2017 r.

Członek Srebrny od 12.09.2017 r.