nowa indeksacja czasopism PTM


W dniu 21.06.2024 r. firma Clarivate udostępniła listę czasopism z Impact Factor 2023.

Niestety czasopisma PTM odnotowały spadek wartości IF. Polish Journal of Microbiology z IF2022=2.1 na IF2023=2.0 (aczkolwiek 5-letni IF wzrósł z 2.2 do 2.6), a Advancements of Microbiology z IF2022=0.4 (choć wcześniej w tym roku Clarivate przyznał AM IF=0.8, co było związane z przypisywaniem artykułów do różnych tytułów czasopism)  na IF2023=0.3. S

Spadek indeksacji AM związany jest z retrakcją artykułów oraz  procesem przekształcania Postępów Mikrobiologii w czasopismo angielskojęzyczne. Mamy nadzieję, że od tego poziomu AM odbije się i w przyszłym roku osiągnie wyższy wskaźnik IF. Ponadto podejmiemy wtedy próbę powrotu AM do SCOPUS.

W dniu 14.06.2024 r. otrzymaliśmy informację ze SCOPUS, iż współczynniki cytowalności PJM zmieniły się następująco: 2022 – CiteScore: 3.4, SJR: 0.433, SNIP: 0.816; 2023 – CiteScore: 3.7, SJR: 0.498, SNIP: 0.679. Zwłaszcza ważny jest wzrost współczynnika CiteScore, który ma być brany pod uwagę przez MNiSW podczas oceny czasopism.

Zobacz także

Wydawnictwa PTM

O Towarzystwie

PTM
Polskie Towarzystwo Mikrobiologów Celem Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów jest propagowanie rozwoju nauk mikrobiologicznych i popularyzowanie osiągnięć mikrobiologii wśród członków Towarzystwa oraz szerokich kręgów społeczeństwa. Formami działalności jest organizowanie zjazdów, posiedzeń naukowych, kursów, wykładów i odczytów oraz konkursów prac naukowych; wydawanie i popieranie wydawania czasopism naukowych, książek i innych publikacji z dziedziny mikrobiologii; opiniowanie o stanie i potrzebach mikrobiologii polskiej i występowanie w jej sprawach wobec władz państwowych; współpraca z pokrewnymi stowarzyszeniami w kraju i zagranicą.
Czytaj statut w formacie PDF »

Członek Srebrny od 12.09.2017 r.

Członek Srebrny od 12.09.2017 r.