NR 1/2024 POLISH JOURNAL OF MICROBIOLOGY


Ukazał się numer 1/2024 Polish Journal of Microbiology. Poniżej spis artykułów wraz z linkami.

MINIREVIEWS

Sugar utilization-associated food-grade selection markers in lactic acid bacteria and yeast

LIANG Z., ZHENG K., XIE G., LUO X., LI H.

Pol J Microbiol. 2024;73(1):3–10. https://doi.org/10.33073/pjm-2024-011

ORIGINAL PAPERS

Increased proteolytic activity of Serratia marcescens clinical isolate HU1848 is associated with higher eepR expression

DE ANDA-MORA K.L., TAVARES-CARREÓN F., ALVAREZ C., BARAHONA S., BECERRIL-GARCÍA M.A., TREVIÑO-RANGEL R.J., GARCÍA-CONTRERAS R., ANDRADE A.

Pol J Microbiol. 2024;73(1):11–20. https://doi.org/10.33073/pjm-2024-002

Antimicrobial resistance and the prevalence of the Panton–Valentine leukocidin gene among clinical isolates of Staphylococcus aureus in Lithuania

KIRKLIAUSKIENĖ A., KRIŠČIŪNAS J., MICIULEVIČIENĖ J., RADZIŠAUSKIENĖ D., KAČERGIUS T., BRATCHIKOV M., KAPLERIENĖ L.

Pol J Microbiol. 2024;73(1):21–28. https://doi.org/10.33073/pjm-2024-003

Biocontrol and growth promotion potential of Bacillus subtilis CTXW 7-6-2 against Rhizoctonia solani that causes tobacco target spot disease

HUANG N., JIN X., WEN J.-T., ZHANG Y.-F., YANG X., WEI G.-Y., WANG Y.-K., QIN M.

Pol J Microbiol. 2024;73(1):29–38. https://doi.org/10.33073/pjm-2024-004

Establishment of RPA-Cas12a-based fluorescence assay for rapid detection of feline parvovirus

WANG T., ZENG H., LIU Q., QIAN W., LI Y., LIU J., XU R.

Pol J Microbiol. 2024;73(1):39–48. https://doi.org/10.33073/pjm-2024-005

A Mendelian randomization study: roles of gut microbiota in sepsis – who is the angle?

BIAN Y., XU J., DENG X., ZHOU S.

Pol J Microbiol. 2024;73(1):49–57. https://doi.org/10.33073/pjm-2024-006

Association between clinical characteristics and microbiota in bronchiectasis patients based on metagenomic next-generation sequencing technology

SHEN D., LV X., ZHANG H., FEI C., FENG J., ZHOU J., CAO L., YING Y., LI N., MA X.

Pol J Microbiol. 2024;73(1):59–58. https://doi.org/10.33073/pjm-2024-007

Isolation, identification, antimicrobial resistance, genotyping, and whole-genome sequencing analysis of Salmonella Enteritidis isolated from a food-poisoning incident

HOU Z., XU B., LIU L., YAN R., ZHANG J.

Pol J Microbiol. 2024;73(1):69–87. https://doi.org/10.33073/pjm-2024-008

Development and evaluation of a rapid GII norovirus detection method based on CRISPR-Cas12a

HU X., HE P., JIANG T., SHEN J.

Pol J Microbiol. 2024;73(1):89–97. https://doi.org/10.33073/pjm-2024-009

Molecular detection of a Pathogenic Entamoeba among symptomatic children in Eastern Kurdistan of Iraq

ABDULLAH S.J., ALI S.A.

Pol J Microbiol. 2024;73(1):99–105. https://doi.org/10.33073/pjm-2024-010

Molecular and metabolic characterization of petroleum hydrocarbons degrading Bacillus cereus

HUSSAIN N., MUCCEE F., HAMMAD M., MOHIUDDIN F., BUNNY S.M., SHAHAB A.

Pol J Microbiol. 2024;73(1):107–120. https://doi.org/10.33073/pjm-2024-012

Zobacz także

Wydawnictwa PTM

O Towarzystwie

PTM
Polskie Towarzystwo Mikrobiologów Celem Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów jest propagowanie rozwoju nauk mikrobiologicznych i popularyzowanie osiągnięć mikrobiologii wśród członków Towarzystwa oraz szerokich kręgów społeczeństwa. Formami działalności jest organizowanie zjazdów, posiedzeń naukowych, kursów, wykładów i odczytów oraz konkursów prac naukowych; wydawanie i popieranie wydawania czasopism naukowych, książek i innych publikacji z dziedziny mikrobiologii; opiniowanie o stanie i potrzebach mikrobiologii polskiej i występowanie w jej sprawach wobec władz państwowych; współpraca z pokrewnymi stowarzyszeniami w kraju i zagranicą.
Czytaj statut w formacie PDF »

Członek Srebrny od 12.09.2017 r.

Członek Srebrny od 12.09.2017 r.