PTM ODDZIAŁ WARSZAWA ZAPRASZA NA CZERWCOWĄ SESJĘ NAUKOWĄ.


NASZYM GOŚCIEM BĘDZIE DR HAB. GRZEGORZ CZERWONKA

KTÓRY WYGŁOSI WYKŁAD PT.

„PROCES TWORZENIA BIOFILMU ORAZ NAJWAŻNIEJSZE CZYNNIKI WIRULENCJI PROWADZĄCE DO INFEKCJI PROTEUS MIRABILIS”

SPOTKANIE ODBĘDZIE SIĘ W PIĄTEK 21 CZERWCA O GODZ.16:00

LINK DO WYDARZENIA:

https://uw-edu-pl.zoom.us/j/95656249227?pwd=O2yRuHBSWsam9T1eItm5Xdai5pb00p.1#success

Zobacz także

Wydawnictwa PTM

O Towarzystwie

PTM
Polskie Towarzystwo Mikrobiologów Celem Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów jest propagowanie rozwoju nauk mikrobiologicznych i popularyzowanie osiągnięć mikrobiologii wśród członków Towarzystwa oraz szerokich kręgów społeczeństwa. Formami działalności jest organizowanie zjazdów, posiedzeń naukowych, kursów, wykładów i odczytów oraz konkursów prac naukowych; wydawanie i popieranie wydawania czasopism naukowych, książek i innych publikacji z dziedziny mikrobiologii; opiniowanie o stanie i potrzebach mikrobiologii polskiej i występowanie w jej sprawach wobec władz państwowych; współpraca z pokrewnymi stowarzyszeniami w kraju i zagranicą.
Czytaj statut w formacie PDF »

Członek Srebrny od 12.09.2017 r.

Członek Srebrny od 12.09.2017 r.