Browsing category Konferencje zagraniczne

FEMS Newsletter Listopad 2021


FEMS Conference on Microbiology – Grants FEMS and the Serbian Society for Microbiology (SSM) are inviting all Early Career Scientists to apply for a grant or an award for the upcoming FEMS Conference on Microbiology, taking place from 30 June-2 July 2022 in Belgrade, Serbia!If you are not an Early Career Scientist, please forward this message to your colleagues and peers who might benefit from these opportunities!

(więcej…)

FEMS Microbiology Ecology Webinar on Approaches, Methods and Challenges in Microbiome Research


The continued development of DNA sequencing technologies is providing exciting new capabilities to characterize complex microbial communities in various habitats. This webinar explores some of the new developments and challenges in microbiome research methods and takes a critical look at what we can learn about the inhabitants of diverse microbiomes and their possible functions. Key topics include the concerns with reproducibility and controls in microbiome research, the improvements in Oxford Nanopore long-read sequencing technology, and the role of the microbial rare biosphere.Register Now
(więcej…)

Wydawnictwa PTM

O Towarzystwie

PTM
Polskie Towarzystwo Mikrobiologów Celem Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów jest propagowanie rozwoju nauk mikrobiologicznych i popularyzowanie osiągnięć mikrobiologii wśród członków Towarzystwa oraz szerokich kręgów społeczeństwa. Formami działalności jest organizowanie zjazdów, posiedzeń naukowych, kursów, wykładów i odczytów oraz konkursów prac naukowych; wydawanie i popieranie wydawania czasopism naukowych, książek i innych publikacji z dziedziny mikrobiologii; opiniowanie o stanie i potrzebach mikrobiologii polskiej i występowanie w jej sprawach wobec władz państwowych; współpraca z pokrewnymi stowarzyszeniami w kraju i zagranicą.
Czytaj statut w formacie PDF »

Członek Srebrny od 12.09.2017 r.

Członek Srebrny od 12.09.2017 r.