8.12.2021 webinar >>Hot Topics on Infections in Critical Care<<


Źródło: https://www.isac.world/meetings/hot-topics-on-infections-in-critical-care

„”The webinar is free, open to all and will take place on 8 December 2021 at 10.00 (CET).  Find your start time by time zone here.

Infections represent a major cause of morbidity and mortality in the critical care setting, especially in our era of multidrug-resistant pathogens. During the COVID-19 pandemic, on the other hand, a significant increase in the prevalence of ICU infections has been reported.

Prompt diagnosis of critical care infections and appropriate treatment in optimised doses, along with antibiotic stewardship, are of outmost importance for improved outcomes and tackling antimicrobial resistance development.

In this online event, internationally leading experts will provide short presentations with up-to-date information on trending topics of infection and sepsis in critical care.”  Źródło: https://www.isac.world/meetings/hot-topics-on-infections-in-critical-care

Zobacz także

Wydawnictwa PTM

O Towarzystwie

PTM
Polskie Towarzystwo Mikrobiologów Celem Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów jest propagowanie rozwoju nauk mikrobiologicznych i popularyzowanie osiągnięć mikrobiologii wśród członków Towarzystwa oraz szerokich kręgów społeczeństwa. Formami działalności jest organizowanie zjazdów, posiedzeń naukowych, kursów, wykładów i odczytów oraz konkursów prac naukowych; wydawanie i popieranie wydawania czasopism naukowych, książek i innych publikacji z dziedziny mikrobiologii; opiniowanie o stanie i potrzebach mikrobiologii polskiej i występowanie w jej sprawach wobec władz państwowych; współpraca z pokrewnymi stowarzyszeniami w kraju i zagranicą.
Czytaj statut w formacie PDF »

Członek Srebrny od 12.09.2017 r.

Członek Srebrny od 12.09.2017 r.