12th Internationa Symposium on Pneumocicci and Pneumococcal Diseases, 19-23 czerwiec 2022, Toronto, Kanada


„”ISPPD is the premium forum to discuss the progress and recent advancements in pneumococci and pneumococcal diseases and is the place where you can exchange knowledge, experiences and ideas.

Abstract submission is now open! We are eager to receive your work and you will also be able to benefit from additional opportunities:

  •      Travel Grant covering your registration, travel expenses and hotel accommodation
  •      Participation Grant covering your online registration
  •      Young Investigators Award giving recognition to your work

All submission and application deadlines: 12 January 2022

Learn more here – isppd.kenes.com

Zobacz także

Wydawnictwa PTM

O Towarzystwie

PTM
Polskie Towarzystwo Mikrobiologów Celem Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów jest propagowanie rozwoju nauk mikrobiologicznych i popularyzowanie osiągnięć mikrobiologii wśród członków Towarzystwa oraz szerokich kręgów społeczeństwa. Formami działalności jest organizowanie zjazdów, posiedzeń naukowych, kursów, wykładów i odczytów oraz konkursów prac naukowych; wydawanie i popieranie wydawania czasopism naukowych, książek i innych publikacji z dziedziny mikrobiologii; opiniowanie o stanie i potrzebach mikrobiologii polskiej i występowanie w jej sprawach wobec władz państwowych; współpraca z pokrewnymi stowarzyszeniami w kraju i zagranicą.
Czytaj statut w formacie PDF »

Członek Srebrny od 12.09.2017 r.

Członek Srebrny od 12.09.2017 r.