NEKROLOGI


>>Śmierć jest tym samym co narodziny, misterium natury.<<

                                                                                                                                                     (Marcus Aurelius Antoninus, 121-180)

 

W 2016 odszedł:

Prof. dr hab. Józef Kur


W 2017 odeszli:

 

Prof. dr hab. Roman Mycielski

Prof. dr hab. n. med. Danuta Rogala-Zawada


W 2018 odeszli:

Dr Wanda Michalska

Prof. dr hab. n. med. Maria Kozioł- Montewka

Płk prof. dr hab. n. med. Józef Feliks Kubica


W 2019 odeszli:

Dr n. przyr. Andrzej Kasprowicz


W 2020 odeszli:

Prof. dr hab. n. med. Danuta Daniela Dzierżanowska-Madalińska

Prof. IWNiRZ, dr hab. n. farm. Bogdan Kędzia

Prof. dr hab. n. wet. Marian Truszczyński

Banner

Banner

Wydawnictwa PTM

O Towarzystwie

PTM
Polskie Towarzystwo Mikrobiologów Celem Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów jest propagowanie rozwoju nauk mikrobiologicznych i popularyzowanie osiągnięć mikrobiologii wśród członków Towarzystwa oraz szerokich kręgów społeczeństwa. Formami działalności jest organizowanie zjazdów, posiedzeń naukowych, kursów, wykładów i odczytów oraz konkursów prac naukowych; wydawanie i popieranie wydawania czasopism naukowych, książek i innych publikacji z dziedziny mikrobiologii; opiniowanie o stanie i potrzebach mikrobiologii polskiej i występowanie w jej sprawach wobec władz państwowych; współpraca z pokrewnymi stowarzyszeniami w kraju i zagranicą.
Czytaj statut w formacie PDF »

Członkowie wspierający Członek Złoty-od 27.03.2017 r.

Członkowie wspierający Członek Złoty-od 27.03.2017 r.

Członek Srebrny od 12.09.2017 r.

Członek Srebrny od 12.09.2017 r.

Członek wspierający zwyczajny od 12.09.2017 r.

Członek wspierający zwyczajny od 12.09.2017 r.

Członek wspierający zwyczajny od 06.06.2019 r.

Członek wspierający zwyczajny od 06.06.2019 r.