NEKROLOGI


>>Śmierć jest tym samym co narodziny, misterium natury.<<

                                                                                                                                                     (Marcus Aurelius Antoninus, 121-180)

W 2016 odszedł:

Prof. dr hab. Józef Kur


W 2017 odeszli:

Prof. dr hab. Roman Mycielski

Prof. dr hab. n. med. Danuta Rogala-Zawada


W 2018 odeszli:

Dr Wanda Michalska

Prof. dr hab. n. med. Maria Kozioł- Montewka

Płk prof. dr hab. n. med. Józef Feliks Kubica


W 2019 odeszli:

Dr n. przyr. Andrzej Kasprowicz

Prof. dr hab. Krystyna Trojanowska


W 2020 odeszli:

Prof. dr hab. n. med. Danuta Daniela Dzierżanowska-Madalińska

Prof. IWNiRZ, dr hab. n. farm. Bogdan Kędzia

Prof. dr hab. n. wet. Marian Truszczyński


W 2021 odeszli:

Dr hab. prof. ZUT Danuta Czernomysy- Furowicz

Mgr Henryk Grześ


W 2022 odeszli:

Prof. dr hab. n. med. Stanisław Kałużewski

Prof. Dr hab. Maria Lucyna Zaremba

Płk. Prof. zw. dr hab. n. med. Andrzej Denys

Prof. dr hab. Jadwiga Szostak-Kot

Prof. dr hab. n. farm. Zofia Tynecka

Dr n. farm. Bohdan Starościak

W 2023 odeszli:

Prof dr hab.n.med. Gayane Martirosian

Prof dr hab. Wincenty Drożański

Wydawnictwa PTM

O Towarzystwie

PTM
Polskie Towarzystwo Mikrobiologów Celem Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów jest propagowanie rozwoju nauk mikrobiologicznych i popularyzowanie osiągnięć mikrobiologii wśród członków Towarzystwa oraz szerokich kręgów społeczeństwa. Formami działalności jest organizowanie zjazdów, posiedzeń naukowych, kursów, wykładów i odczytów oraz konkursów prac naukowych; wydawanie i popieranie wydawania czasopism naukowych, książek i innych publikacji z dziedziny mikrobiologii; opiniowanie o stanie i potrzebach mikrobiologii polskiej i występowanie w jej sprawach wobec władz państwowych; współpraca z pokrewnymi stowarzyszeniami w kraju i zagranicą.
Czytaj statut w formacie PDF »

Członek Srebrny od 12.09.2017 r.

Członek Srebrny od 12.09.2017 r.