Pożegnanie prof. dr hab. n. wet. Mariana Truszczyńskiego


Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 8 czerwca 2020 r. zmarł

Pan prof. dr hab. n. wet. Marian Truszczyński,

specjalista w obszarze mikrobiologii weterynaryjnej i epizootiologii.

Pan Profesor był Członkiem Honorowym Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów


Pan Profesor w latach 1972–2001 był dyrektorem Państwowego Instytutu Weterynaryjnego w Puławach oraz kierownikiem Zakładu Mikrobiologii. 

Był Członkiem Prezydium Polskiej Akademii Nauk, członkiem m.in. Komitetu Mikrobiologii i Biotechnologii PAN oraz Wiceprezesem Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Lublinie.

Autor wielu publikacji, podręczników, m.in. Bakteriologia weterynaryjna. Prowadził liczne badania nad wieloma patogenami zwierzęcymi, np. nad Salmonella spp., czy grzybami toksynotwórczymi. Opracował między innymi budowę antygenową włoskowca różycy.

Laureat wielu nagród i odznaczeń, między innymi Krzyża Komandorskiego z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski oraz trzech doktoratów honoris causa.

Pogrzeb odbędzie się w sobotę 13 czerwca 2020 r. o godz. 12.00 w Puławach.

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów

Zobacz także

Wydawnictwa PTM

O Towarzystwie

PTM
Polskie Towarzystwo Mikrobiologów Celem Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów jest propagowanie rozwoju nauk mikrobiologicznych i popularyzowanie osiągnięć mikrobiologii wśród członków Towarzystwa oraz szerokich kręgów społeczeństwa. Formami działalności jest organizowanie zjazdów, posiedzeń naukowych, kursów, wykładów i odczytów oraz konkursów prac naukowych; wydawanie i popieranie wydawania czasopism naukowych, książek i innych publikacji z dziedziny mikrobiologii; opiniowanie o stanie i potrzebach mikrobiologii polskiej i występowanie w jej sprawach wobec władz państwowych; współpraca z pokrewnymi stowarzyszeniami w kraju i zagranicą.
Czytaj statut w formacie PDF »

Członek Srebrny od 12.09.2017 r.

Członek Srebrny od 12.09.2017 r.