Pożegnanie Dr n. przyr. ANDRZEJA KASPROWICZA


 Wydanie w Gazecie Wyborczej 09.1.2019


Ze smutkiem zawiadamiamy,

że w dniu 4 stycznia 2019 roku zmarł

Dr n. przyr. ANDRZEJ KASPROWICZ

Członek honorowy Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów, wieloletni członek Zarządu Głównego PTM, przez wiele kadencji Przewodniczący Oddziału Krakowskiego PTM.

Mikrobiolog, twórca Centrum Badań Mikrobiologicznych i Autoszczepionek imienia dr Jana Bobra w Krakowie

Był mądry, prawy, pracowity, dzielny i uparty, do końca wierny swoim ideałom. Był z nami zawsze i w naszych sercach, i w naszej pamięci na zawsze pozostanie.

Zespół CBMiA


 

Zobacz także

Wydawnictwa PTM

O Towarzystwie

PTM
Polskie Towarzystwo Mikrobiologów Celem Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów jest propagowanie rozwoju nauk mikrobiologicznych i popularyzowanie osiągnięć mikrobiologii wśród członków Towarzystwa oraz szerokich kręgów społeczeństwa. Formami działalności jest organizowanie zjazdów, posiedzeń naukowych, kursów, wykładów i odczytów oraz konkursów prac naukowych; wydawanie i popieranie wydawania czasopism naukowych, książek i innych publikacji z dziedziny mikrobiologii; opiniowanie o stanie i potrzebach mikrobiologii polskiej i występowanie w jej sprawach wobec władz państwowych; współpraca z pokrewnymi stowarzyszeniami w kraju i zagranicą.
Czytaj statut w formacie PDF »

Członek Srebrny od 12.09.2017 r.

Członek Srebrny od 12.09.2017 r.