Browsing category strona główna

17th Asia-Pacific Congress of Clinical Microbiology and Infection


17th Asia-Pacific Congress of Clinical Microbiology and Infection cum 8th International Infection Control Conference,

30 August to 2 September 2018, at the Hong Kong Convention and Exhibition Centre.

There will be over 30 world-renowned overseas speakers sharing with us their expertise in various hot topics in the much enriched Scientific Programme.

(więcej…)

ISME – informacja o możliwości dofinansowania konferencji z zakresu ekologii mikroorganizmów


Międzynarodowe Towarzytwo Ekologii Mikroorganizmów (International Society for Microbial Ecology, https://www.isme-microbes.org/) informuje o możliwości ubiegania się w trybie ciągłym o dofinanasowanie organizowanych w Polsce warsztatów szkoleniowych, kursów, letnich szkół dla doktorantów oraz spotkań i konferencji (w tym sesji tematycznych, przyjazdu i pobytu zaproszonych prelegentów, lub nagród dla studentów i młodych naukowców za najlepszą prezentację lub poster) w szeroko rozumianej tematyce ekologii mikroorganizmów.

(więcej…)

Banner

Banner

Wydawnictwa PTM

O Towarzystwie

PTM
Polskie Towarzystwo Mikrobiologów Celem Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów jest propagowanie rozwoju nauk mikrobiologicznych i popularyzowanie osiągnięć mikrobiologii wśród członków Towarzystwa oraz szerokich kręgów społeczeństwa. Formami działalności jest organizowanie zjazdów, posiedzeń naukowych, kursów, wykładów i odczytów oraz konkursów prac naukowych; wydawanie i popieranie wydawania czasopism naukowych, książek i innych publikacji z dziedziny mikrobiologii; opiniowanie o stanie i potrzebach mikrobiologii polskiej i występowanie w jej sprawach wobec władz państwowych; współpraca z pokrewnymi stowarzyszeniami w kraju i zagranicą.
Czytaj statut w formacie PDF »

Członkowie wspierający Członek Złoty-od 27.03.2017 r.

Członkowie wspierający Członek Złoty-od 27.03.2017 r.

Członek Srebrny od 12.09.2017 r.

Członek Srebrny od 12.09.2017 r.

Członek wspierający zwyczajny od 12.09.2017 r.

Członek wspierający zwyczajny od 12.09.2017 r.

Członek wspierający zwyczajny od 06.06.2019 r.

Członek wspierający zwyczajny od 06.06.2019 r.