Promocja na artykuły przeglądowe w Advancements of Microbiology!


Szanowni Państwo,

Członkowie Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów,

w dniu 25 marca 2024 r. Zarząd Główny PTM podjął uchwałę o objęciu promocją wszystkich artykułów przeglądowych (w tym MiniReview), które napłyną do Redakcji Advancements of Microbiology (Postępy Mikrobiologii) w ciągu najbliższego roku. Aktualna punktacja czasopisma: IF = 0,8, MNiSW = 20; http://am-online.org/.
Bezpłatnie zostaną opublikowane te artykuły, które trafią do redakcji w okresie od 15 kwietnia 2024 roku do 15 kwietnia 2025 roku i zostaną pozytywnie ocenione w podwójnej recenzji, tak jak to określają warunki publikacji w naszym czasopiśmie. Promocja obejmie jednak tylko teksty w języku angielskim, w których autorem korespondencyjnym będzie członek PTM.
Zarząd Główny PTM podjął tę decyzję mając świadomość trudności finansowych i warunków ograniczania finansowania publikacji stosowanych w uczelniach. Chcemy w ten sposób szczególnie wspomóc środowisko młodych mikrobiologów, dla których publikacje są drogą rozwoju i akceptacji w macierzystych uczelniach. Liczymy też na teksty pochodzące od doświadczonych mikrobiologów, którzy z różnych względów nie mogą otrzymać zewnętrznego finansowania dla swoich manuskryptów. Mamy również nadzieję, że w najbliższych latach zwiększy się cytowalność artykułów Advancements of Microbiology, które są już dostępne w języku angielskim, co pozwoli na wzrost punktacji czasopisma.

Warszawa, 10.04.2023 r.

Zobacz także

Wydawnictwa PTM

O Towarzystwie

PTM
Polskie Towarzystwo Mikrobiologów Celem Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów jest propagowanie rozwoju nauk mikrobiologicznych i popularyzowanie osiągnięć mikrobiologii wśród członków Towarzystwa oraz szerokich kręgów społeczeństwa. Formami działalności jest organizowanie zjazdów, posiedzeń naukowych, kursów, wykładów i odczytów oraz konkursów prac naukowych; wydawanie i popieranie wydawania czasopism naukowych, książek i innych publikacji z dziedziny mikrobiologii; opiniowanie o stanie i potrzebach mikrobiologii polskiej i występowanie w jej sprawach wobec władz państwowych; współpraca z pokrewnymi stowarzyszeniami w kraju i zagranicą.
Czytaj statut w formacie PDF »

Członek Srebrny od 12.09.2017 r.

Członek Srebrny od 12.09.2017 r.