Szanowni Państwo,


Zarząd PTM OT w Warszawie zaprasza na naszą zaległą sesją naukową!

Sesja odbędzie się w piątek 19 kwietnia o 16:00 w trybie zdalnym. Przypominamy, że gościem sesji będzie Pan dr inż. hab. Paweł Paszek z Zakładu Biosystemów i Miękkiej Materii, Instytutu Podstawowych Problemów Techniki, Polskiej Akademii Nauk.
Temat wykładu, który wygłosi to “Understanding infection biology at the single-cell level”. Wykład będzie poprowadzony w języku polskim.

Spotkanie odbędzie się na platformie Zoom.
Link do wydarzenia: https://uw-edu-pl.zoom.us/j/94681709220

Gospodyniami spotkania będą dr hab. Dorota Korsak i dr hab. Agata Krawczyk-Balska.

Już teraz zapraszamy także na sesję majową i wystąpienie Pani mgr Pauliny Średnickiej z Pracowni Biotechnologii i Inżynierii Molekularnej, Zakładu Mikrobiologii IBPRS–PIB, która wygłosi wykład „Interakcje mikrobioty jelitowej człowieka ze związkami endokrynnie czynnymi”. Szczegóły już wkrótce.

Zachęcamy do śledzenia kont PTM w mediach społecznościowych, gdzie również będziemy udostępniać informacje o nadchodzących sesjach, na platformach:
• FB (www.facebook.com/PTM.PolskieTowarzystwoMikrobiologow)
• X (dawniej Twitter) -> @PTMWarszawa
• oraz na stronie internetowej Towarzystwa (microbiology.pl)

Gośćmi comiesięcznych sesji organizowanych w tym roku przez OT w Warszawie będą naukowcy realizujący badania w różnych obszarach mikrobiologii. Zaprosimy naukowców na różnych etapach kariery reprezentujących zróżnicowane tematycznie obszary.

Serdecznie zapraszamy do udziału wszystkich członków i sympatyków PTM!
Szczegóły w załączonych zaproszeniach!

Zobacz także

Wydawnictwa PTM

O Towarzystwie

PTM
Polskie Towarzystwo Mikrobiologów Celem Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów jest propagowanie rozwoju nauk mikrobiologicznych i popularyzowanie osiągnięć mikrobiologii wśród członków Towarzystwa oraz szerokich kręgów społeczeństwa. Formami działalności jest organizowanie zjazdów, posiedzeń naukowych, kursów, wykładów i odczytów oraz konkursów prac naukowych; wydawanie i popieranie wydawania czasopism naukowych, książek i innych publikacji z dziedziny mikrobiologii; opiniowanie o stanie i potrzebach mikrobiologii polskiej i występowanie w jej sprawach wobec władz państwowych; współpraca z pokrewnymi stowarzyszeniami w kraju i zagranicą.
Czytaj statut w formacie PDF »

Członek Srebrny od 12.09.2017 r.

Członek Srebrny od 12.09.2017 r.