ECCMID 2022


„In 2021, we had the ENC-ASC for the first time in a video format, as ECCMID 2021 was held solely online. As this video platform proved to be very successful, we will continue to offer the ENC in a video format for 2022. Videos will be placed on the ECCMID platform, as well as onsite on screens where people can watch them. Being the representative of the Polish Society of Microbiologists, we are pleased to inform you that ESCMID will again offer our Affiliated Societies (AS) the opportunity to present themselves using a video at ECCMID 2022.

An ESCMID council meeting is also planned to take place during ECCMID; more information will follow at a later stage.

(więcej…)

Nanotechnologia w praktyce mikrobiologicznej – oddziaływanie bakterii z powierzchniami ciał stałych- 27.I. 2022


Szanowni Państwo, 

Serdecznie zapraszamy na posiedzenie naukowo-szkoleniowe on-line organizowane przez Krakowski oddział Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów, pt.:

Nanotechnologia  w praktyce mikrobiologicznej – oddziaływanie  bakterii z powierzchniami ciał stałych

Które wygłosi

Dr Wojciech Pajerski

(więcej…)

e-Sympozjum „COVID-19 – Raport z oblężonego świata”


Serdecznie zapraszamy na e-Sympozjum pt. „COVID-19 – Raport z oblężonego świata”, które odbędzie się on-line w piątek 28 stycznia w godzinach 16-18:30. Wydarzenie jest współorganizowane przez Oddziały Terenowe PTM w Warszawie i Szczecinie.

(więcej…)

Banner

Banner

Wydawnictwa PTM

O Towarzystwie

PTM
Polskie Towarzystwo Mikrobiologów Celem Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów jest propagowanie rozwoju nauk mikrobiologicznych i popularyzowanie osiągnięć mikrobiologii wśród członków Towarzystwa oraz szerokich kręgów społeczeństwa. Formami działalności jest organizowanie zjazdów, posiedzeń naukowych, kursów, wykładów i odczytów oraz konkursów prac naukowych; wydawanie i popieranie wydawania czasopism naukowych, książek i innych publikacji z dziedziny mikrobiologii; opiniowanie o stanie i potrzebach mikrobiologii polskiej i występowanie w jej sprawach wobec władz państwowych; współpraca z pokrewnymi stowarzyszeniami w kraju i zagranicą.
Czytaj statut w formacie PDF »

Członek Srebrny od 12.09.2017 r.

Członek Srebrny od 12.09.2017 r.

Członek wspierający zwyczajny od 12.09.2017 r.

Członek wspierający zwyczajny od 12.09.2017 r.