Sekcja Mikrobiologii Farmaceutycznej PTM- zaproszenie


Koleżanki i Koledzy, Członkowie i sympatycy Sekcji Mikrobiologii Farmaceutycznej PTM, serdecznie zapraszamy do udziału w zebraniu naukowym naszej Sekcji , które odbędzie się w dniu

3 marca 2020 roku o godz.11.00 w Narodowym Instytucie Leków

w Warszawie, ul. Chełmska 30/34, sala 474, p. IV.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny, przyznajemy 2 punkty edukacyjne „miękkie”.

Zgłoszenia udziału w zebraniu Sekcji Mikrobiologii Farmaceutycznej PTM z podaniem danych uczestnika i afiliacji prosimy składać mailowo na adres t.zareba@nil.gov.pl do dnia 27 lutego 2020 r.

Lider Sekcji – dr Tomasz Zaręba

(więcej…)

Racjonalna antybiotykoterapia w profilaktyce zakażeń szpitalnych


ZAPROSZENIE!

Szanowni Państwo

W imieniu Zarządu Małopolskiego Stowarzyszenia Komitetów i Zespołów ds. Zakażeń Szpitalnych mam przyjemność zaprosić do wzięcia udziału w kolejnym szkoleniu, które odbędzie się 12 marca 2020 roku w hotelu Galaxy, ul. Gęsia 22 A w Krakowie.

Racjonalna antybiotykoterapia w profilaktyce zakażeń szpitalnych.

W dniu 12 marca 2020 odbędzie się również Walne Zgromadzenie Członków.

Szczegółowy program szkolenia jest umieszczony na stronie internetowej Stowarzyszenia http://malopolskie-zakazenia.pl/ w zakładce Aktualności.

(więcej…)

Nagroda Naukowa Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów im. prof. Edmunda Mikulaszka- rok 2020


Szanowni Państwo,

Informujemy o edycji 2020 Nagrody Naukowej Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów im. prof. Edmunda Mikulaszka. Uchwala Prezydium ZG PTM nr 4-2020.

Nagroda jest przyznawana co dwa lata za opublikowane prace doświadczalne z zakresu szeroko pojętej mikrobiologii, wykonane przez młodych pracowników nauki, członków PTM, którzy w chwili wnioskowania o nagrodę nie przekroczyli 35 roku życia i nie byli w tym okresie samodzielnymi pracownikami naukowymi. Edycja Konkursu 2020 dotyczy prac opublikowanych w latach 2018-2019.

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW 15/03/2020

Przewidziane są nagrody pieniężne w wysokości:

I stopnia – 5.000 zł
II stopnia  – 3.000 zł
III stopnia – 2.000 zł

Szczegółowe informacje dotyczące zasad Konkursu przedstawia Regulamin Nagrody Naukowej PTM im. prof. Edmunda Mikulaszka oraz załączniki zamieszczone pod linkiem

KONKURS O NAGRODĘ NAUKOWĄ PTM IM. PROF. EDMUNDA MIKULASZKA

Zebranie naukowe Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów -25 luty 2020


Szanowni Państwo,
W imieniu Zarządu Oddziału Warszawskiego PTM serdecznie zapraszamy na najbliższe posiedzenie naukowe Oddziału, które odbędzie się dnia

25 lutego br. (wtorek) o godz. 13:30, w sali 103B budynku Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego (ul. I. Miecznikowa 1)

Posiedzenie będzie m.in. poświęcone koronawirusowi oraz zaleceniach EUCAST 2020

Banner

Banner

Wydawnictwa PTM

O Towarzystwie

PTM
Polskie Towarzystwo Mikrobiologów Celem Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów jest propagowanie rozwoju nauk mikrobiologicznych i popularyzowanie osiągnięć mikrobiologii wśród członków Towarzystwa oraz szerokich kręgów społeczeństwa. Formami działalności jest organizowanie zjazdów, posiedzeń naukowych, kursów, wykładów i odczytów oraz konkursów prac naukowych; wydawanie i popieranie wydawania czasopism naukowych, książek i innych publikacji z dziedziny mikrobiologii; opiniowanie o stanie i potrzebach mikrobiologii polskiej i występowanie w jej sprawach wobec władz państwowych; współpraca z pokrewnymi stowarzyszeniami w kraju i zagranicą.
Czytaj statut w formacie PDF »

Członkowie wspierający Członek Złoty-od 27.03.2017 r.

Członkowie wspierający Członek Złoty-od 27.03.2017 r.

Członek Srebrny od 12.09.2017 r.

Członek Srebrny od 12.09.2017 r.

Członek wspierający zwyczajny od 12.09.2017 r.

Członek wspierający zwyczajny od 12.09.2017 r.

Członek wspierający zwyczajny od 06.06.2019 r.

Członek wspierający zwyczajny od 06.06.2019 r.