International Conference on Antimicrobial and Antibacterial Agents- November 19-20, 2018 Bucharest, Romania.


We are pleased to invite you as a Speaker to the “International Conference on Antimicrobial and Antibacterial Agents” scheduled from November 19-20, 2018 Bucharest, Romania. 
The ANTIMICROBIAL CONGRESS 2018 has established itself as a significant forum for Professors, Doctors, Researchers, Scientists to gather and exchange ideas. The conference strives to provide meaningful coverage on “Amelioration in Research to Retried Antibiotics”.

(więcej…)

Pożegnanie


Polskie Towarzystwo Mikrobiologów Oddział w Lublinie

z głębokim żalem zawiadamia, że w dniu 11 lipca 2018 roku zmarła

Śp.

Pani prof. dr hab. n. med.

Maria Kozioł-Montewka

 

emerytowany profesor zwyczajny Uniwersytetu Medycznego w Lublinie,

wieloletni Kierownik Katedry i Zakładu Mikrobiologii Lekarskiej UM w Lublinie,

specjalista w zakresie mikrobiologii i immunologii klinicznej,

aktywny członek Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów Oddział w Lublinie.

(więcej…)

Banner

Banner

Wydawnictwa PTM

O Towarzystwie

PTM
Polskie Towarzystwo Mikrobiologów Celem Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów jest propagowanie rozwoju nauk mikrobiologicznych i popularyzowanie osiągnięć mikrobiologii wśród członków Towarzystwa oraz szerokich kręgów społeczeństwa. Formami działalności jest organizowanie zjazdów, posiedzeń naukowych, kursów, wykładów i odczytów oraz konkursów prac naukowych; wydawanie i popieranie wydawania czasopism naukowych, książek i innych publikacji z dziedziny mikrobiologii; opiniowanie o stanie i potrzebach mikrobiologii polskiej i występowanie w jej sprawach wobec władz państwowych; współpraca z pokrewnymi stowarzyszeniami w kraju i zagranicą.
Czytaj statut w formacie PDF »

Członkowie wspierający Członek Złoty-od 27.03.2017 r.

Członkowie wspierający Członek Złoty-od 27.03.2017 r.

Członek Srebrny od 07.06.2017 r.

Członek Srebrny od 07.06.2017 r.

Członek Srebrny od 12.09.2017 r.

Członek Srebrny od 12.09.2017 r.

Członek srebrny od 12.12.2017

Członek srebrny od 12.12.2017

Członek wspierający zwyczajny od 12.09.2017 r.

Członek wspierający zwyczajny od 12.09.2017 r.