Streszczenia nadesłane w II turze będą podlegały ocenie merytorycznej przez Komisje w Sesjach Tematycznych, najlepsze prace będą prezentowane w formie plakatów, pozostałe w formie e-plakatów.

Możliwa jest rejestracja i udział w stacjonarnym zjeździe bez zgłaszania streszczenia zjazdowego.

Immunologia w praktyce- 09.06.2022 godz. 16:00–20:30


Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy do udziału w ogólnopolskim posiedzeniu naukowo-szkoleniowym „Immunologia w praktyce” organizowanym przez Oddział Regionalny PTDL w Krakowie.

Link do rejestracjihttps://konferencje.euroimmun.pl/spotkanie_PTDL_Krakow/zarejestruj/?utm_medium=referral&utm_source=zapisani&utm_campaign=2022_ptdl_krakow&utm_term=zaproszenie&utm_content=baton

Program: https://d15k2d11r6t6rl.cloudfront.net/public/users/Integrators/BeeProAgency/90851_66146/Program_PTDL_Krakow-Immunologia%20w%20praktyce_2022_1.pdf

Udział w konferencji pozwala uzyskać 2 punkty miękkie dla diagnostów za uczestnictwo, a za rozwiązanie testu 5 punktów edukacyjnych twardych.

Spotkanie Naukowe online- 3.06.2022 o godzinie 10:00


Serdecznie zapraszamy na spotkanie naukowe Sekcji Mikrobiologii Środowiskowej Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów dnia 3.06.2022 o godzinie 10:00.

Wykład pt. Zastosowanie bakterii promujących wzrost roślin do wspomagania fitoremediacji terenów skażonych wygłosi Tomasz Płociniczak z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Spotkanie odbędzie się online na platformie Teams.

Wymagana jest rejestracja.

Link :

https://teams.microsoft.com/registration/kWLHUIAMRESi-0-KsWjDEQ,erl3pVQ_IU26tYqlgHJ3CQ,CIe-btVJoUuWXaBI1HQYOA,LEFJrfxjdUCi_ROUxIPFZA,v98i7y17nk25OIP79vIqZQ,H33H3jB2nkuZ2ORs_0T29w?mode=read&tenantId=50c76291-0c80-4444-a2fb-4f8ab168c311

Po dokonaniu rejestracji na Państwa email otrzymacie zaproszenie umożliwiające udział w wydarzeniu.

Pożegnanie Prof. dr hab. n. med. Stanisława Kałużewskiego


Z głębokim żalem zawiadamiamy,

że w dniu 23 maja 2022 r. zmarł  

Pan Prof. dr hab. n. med. Stanisław Kałużewski

specjalista w dziedzinie mikrobiologii lekarskiej – bakteriologii i serologii,

Członek Honorowy Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów,

wieloletni członek Zarządu Głównego PTM.

Pan Profesor przez dwie kadencje, w latach 1987-1996, pełnił funkcję Prezesa Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów. Przez kilkadziesiąt lat był Redaktorem Naczelnym kwartalnika Medycyna Doświadczalna i Mikrobiologia, organu PZH i PTM.  

Pan Profesor był długoletnim kierownikiem Zakładu Bakteriologii Państwowego Zakładu Higieny w Warszawie.

Był wielką postacią w środowisku mikrobiologów w naszym Kraju.

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów

Spotkanie Naukowe-Poznań, 27 maja 2022


Zarząd Oddziału Poznańskiego Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów serdecznie zaprasza na zebranie naukowe, które odbędzie się 27 maja 2022 o godzinie 13:00 w budynku Katedry Biotechnologii i Mikrobiologii Żywności Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu przy ul. Wojska Polskiego 48; sala 48.

Wykład wygłosi

prof. UPP dr hab. Marcin Schmidt –

Udział mikrobioty jelitowej w kształtowaniu odpowiedzi na immunoterapię czerniaka z zastosowaniem inhibitorów PD-1/PDL1

Wydawnictwa PTM

O Towarzystwie

PTM
Polskie Towarzystwo Mikrobiologów Celem Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów jest propagowanie rozwoju nauk mikrobiologicznych i popularyzowanie osiągnięć mikrobiologii wśród członków Towarzystwa oraz szerokich kręgów społeczeństwa. Formami działalności jest organizowanie zjazdów, posiedzeń naukowych, kursów, wykładów i odczytów oraz konkursów prac naukowych; wydawanie i popieranie wydawania czasopism naukowych, książek i innych publikacji z dziedziny mikrobiologii; opiniowanie o stanie i potrzebach mikrobiologii polskiej i występowanie w jej sprawach wobec władz państwowych; współpraca z pokrewnymi stowarzyszeniami w kraju i zagranicą.
Czytaj statut w formacie PDF »

Członek Srebrny od 12.09.2017 r.

Członek Srebrny od 12.09.2017 r.

Członek wspierający zwyczajny od 12.09.2017 r.

Członek wspierający zwyczajny od 12.09.2017 r.