Ukazał się numer 1/2024 ADVANCEMENT OF MICROBIOLOGY


Poniżej spis artykułów wraz z linkami.

REVIEWS
GONOCOCCI – PATHOGENS OF GROWING IMPORTANCE. PART 1. CURRENT DATA ON DIAGNOSTICS, GENOTYPING AND THERAPY.
Białecka J., Rak K. Kiecka A.
ADV MICROBIOL-NY, 2024, 63, 1, 3–14. https://doi.org/10.2478/am-2024-0001

PATHOGENIC FEATURES OF PORPHYROMONAS GINGIVALIS INFLUENCE PROGRESSION OF RHEUMATOID ARTHRITIS
Krakowiak W., Lisowska H., Kaca W.
ADV MICROBIOL-NY, 2024, 63, 1, 15–22. https://doi.org/10.2478/am-2024-0002


FUNGAL PATHOGEN IN DIGITAL AGE: REVIEW ON CURRENT STATE AND TREND OF COMPARATIVE GENOMICS STUDIES OF PATHOGENIC FUNGI
Tan K.L.S., Mohamad S.B.
ADV MICROBIOL-NY, 2024, 63, 1, 23–31. https://doi.org/10.2478/am-2024-0003

THE ROLE OF GUT MICROBIOTA IN OBESITY
Durma A.C., Durma A.D., Śmiałowski A., Czupryniak L.
ADV MICROBIOL-NY, 2024, 63, 1, 33–41. https://doi.org/10.2478/am-2024-0004


INWAZYJNA LISTERIOZA W EUROPIE – PRZEGLĄD PRZYPADKÓW
INVASIVE LISTERIOSIS IN EUROPE – A CASE REVIEW
Żurawik A., Szczesiul-Paszkiewicz P., Chmielarczyk A.
ADV MICROBIOL-NY, 2024, 63, 1, 43–59. https://sciendo.com/pl/article/10.2478/am-2024-0005

spotkanie naukowe Sekcji Mikrobiologii Środowiskowej 11.04.2024 godz. 15:30 (online)


Szanowni Państwo!

Serdecznie zapraszamy na kolejne spotkanie naukowe Sekcji Mikrobiologii Środowiskowej Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów dnia 11 kwietnia (czwartek) o godzinie 15:30. Wykład pt. Microfluidic Devices and Systems for the Strain-specific Detection of Pathogens wygłosi Małgorzata A. Witek z Department of Chemistry, Center of BioModular Multiscale Systems for Precision Medicine (CBMM) The University of Kansas, Lawrence, USA. Spotkanie odbędzie się online na platformie Teams. Wymagana jest rejestracja, do której link zamieszczono poniżej. Po dokonaniu rejestracji na Państwa email otrzymacie zaproszenie umożliwiające udział w wydarzeniu.

https://teams.microsoft.com/registration/kWLHUIAMRESi-0-KsWjDEQ,erl3pVQ_IU26tYqlgHJ3CQ,CIe-btVJoUuWXaBI1HQYOA,V675h2vaXk2NSeVeJqxCgQ,ZM2PVH9JOU63tfYjm9qHbQ,N6NrldeOJECI4jSOr1jl7A?mode=read&tenantId=50c76291-0c80-4444-a2fb-4f8ab168c311

FEMS Summer School for Postdocs 2024 – pełne finansowanie od PTM!


Zgodnie z Uchwałą 16-2024 ZG PTM z 25.03.2024 r. PTM zapewnia pełne finansowanie uczestnictwa w „FEMS Summer Schools for Postdocs” członkom PTM, będących w Stowarzyszeniu co najmniej przez 2 lata, którzy zostaną zakwalifikowani przez FEMS do udziału w Szkole Letniej Federacji.

Aplikacje można składać do 31 marca!

VIII Ogólnopolska Mikrobiologiczna Konferencja Naukowa „MICROBS” 7 czerwca 2024 r. (online)


Celem Konferencji jest przedstawienie osiągnięć naukowych w zakresie wykorzystania mikroorganizmów w przemyśle, medycynie, weterynarii oraz badaniach środowiskowych. Ideą Wydarzenia jest stworzenie forum dyskusyjnego oraz wymiana wiedzy na temat zastosowania, poznania warunków rozwoju, cech środowiska bytowania, budowy oraz przejawów życiowych mikroorganizmów.

Podczas Konferencji zostaną omówione zagadnienia związane z takimi grupami mikroorganizmów jak:

– archeony,
– bakterie,
– drożdże,
– grzyby,
– mikroalgi,
– oraz inne proste organizmy eukariotyczne.

Komitet Naukowy Konferencji:

dr hab. inż. Iwona Gientka, prof. SGGW (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
dr hab. Tomasz Jagielski (Uniwersytet Warszawski)
prof. dr hab. inż. Anna Lenart-Boroń (Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie)
dr n. farm. Anna Biernasiuk (Uniwersytet Medyczny w Lublinie)
dr Monika Marek-Kozaczuk (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)
dr inż. Jadwiga Stankiewicz (Uniwersytet Morski w Gdyni)

Prosimy o rejestrację oraz zgłaszanie tytułów i abstraktów do 12 marca 2024 r. Szczegółowe informacje na temat Konferencji można znaleźć na naszej stronie internetowej: https://microbs.fundacja-tygiel.pl/

Wydawnictwa PTM

O Towarzystwie

PTM
Polskie Towarzystwo Mikrobiologów Celem Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów jest propagowanie rozwoju nauk mikrobiologicznych i popularyzowanie osiągnięć mikrobiologii wśród członków Towarzystwa oraz szerokich kręgów społeczeństwa. Formami działalności jest organizowanie zjazdów, posiedzeń naukowych, kursów, wykładów i odczytów oraz konkursów prac naukowych; wydawanie i popieranie wydawania czasopism naukowych, książek i innych publikacji z dziedziny mikrobiologii; opiniowanie o stanie i potrzebach mikrobiologii polskiej i występowanie w jej sprawach wobec władz państwowych; współpraca z pokrewnymi stowarzyszeniami w kraju i zagranicą.
Czytaj statut w formacie PDF »

Członek Srebrny od 12.09.2017 r.

Członek Srebrny od 12.09.2017 r.