PTM ODDZIAŁ WARSZAWA ZAPRASZA NA CZERWCOWĄ SESJĘ NAUKOWĄ.


NASZYM GOŚCIEM BĘDZIE DR HAB. GRZEGORZ CZERWONKA

KTÓRY WYGŁOSI WYKŁAD PT.

„PROCES TWORZENIA BIOFILMU ORAZ NAJWAŻNIEJSZE CZYNNIKI WIRULENCJI PROWADZĄCE DO INFEKCJI PROTEUS MIRABILIS”

SPOTKANIE ODBĘDZIE SIĘ W PIĄTEK 21 CZERWCA O GODZ.16:00

LINK DO WYDARZENIA:

https://uw-edu-pl.zoom.us/j/95656249227?pwd=O2yRuHBSWsam9T1eItm5Xdai5pb00p.1#success

Spotkanie naukowo-szkoleniowe organizowane wspólnie przez Polskie Towarzystwo Zakażeń Szpitalnych oraz przez PTM o/Katowice.


Spotkanie odbędzie się w dniu 10.06.2024 w Domu Lekarza przy ul. Grażyńskiego 49a w Katowicach, w godz. 10-14.

Temat spotkania: „Oddaję Tobie, co kryję w sobie, czyli zakażenia przenoszone przez kleszcze”

Prezentacje na ten temat przedstawią różne grupy zawodowe: wykładowcy akademiccy, lekarze, lekarze weterynarii, diagności laboratoryjni oraz pracownicy Inspekcji Sanitarnej.

W załączeniu zaproszenie zawierające szczegółowe informacje na temat spotkania oraz odnośnik do formularza zgłoszeniowego.

Gorąco zapraszamy, szczególnie, że sezon na kleszcze już się rozpoczął.

https://izba-lekarska.org.pl/media/com_eventbooking/Program%2010.06.2024.pdf

https://izba-lekarska.org.pl/component/rsform/formularz/119-zakazenia-pluc-w-tym-gruzlica-u-pacjentow-w-starszym-wieku-ciagle-powazny-problem-lecznictwa-copy-copy

Wydawnictwa PTM

O Towarzystwie

PTM
Polskie Towarzystwo Mikrobiologów Celem Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów jest propagowanie rozwoju nauk mikrobiologicznych i popularyzowanie osiągnięć mikrobiologii wśród członków Towarzystwa oraz szerokich kręgów społeczeństwa. Formami działalności jest organizowanie zjazdów, posiedzeń naukowych, kursów, wykładów i odczytów oraz konkursów prac naukowych; wydawanie i popieranie wydawania czasopism naukowych, książek i innych publikacji z dziedziny mikrobiologii; opiniowanie o stanie i potrzebach mikrobiologii polskiej i występowanie w jej sprawach wobec władz państwowych; współpraca z pokrewnymi stowarzyszeniami w kraju i zagranicą.
Czytaj statut w formacie PDF »

Członek Srebrny od 12.09.2017 r.

Członek Srebrny od 12.09.2017 r.