Streszczenia nadesłane w II turze będą podlegały ocenie merytorycznej przez Komisje w Sesjach Tematycznych, najlepsze prace będą prezentowane w formie plakatów, pozostałe w formie e-plakatów.

Możliwa jest rejestracja i udział w stacjonarnym zjeździe bez zgłaszania streszczenia zjazdowego.

POŻEGNANIE PANI Prof. dr hab. n. farm. Zofii Tyneckiej


Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 13 września 2022 r. zmarła

Ś.P. Pani Prof. dr hab. n. farm. Zofia Tynecka

specjalistka w dziedzinie mikrobiologii farmaceutycznej,

Członek Honorowy Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów.

Pani Profesor pracę zawodową związała z lubelskim Wydziałem Farmaceutycznym, kierując przez wiele lat Katedrą i Zakładem Mikrobiologii Farmaceutycznej i prowadząc badania zwłaszcza nad mechanizmem obronnym szczepów gronkowca złocistego przed toksycznym działaniem kadmu.

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów

Nowe Władze Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów na kadencję 2022-2026 wybrane na Walnym Zgromadzeniu Delegatów PTM w dniu 16 września 2022 w Warszawie


Skład Prezydium ZG PTM kadencji 2022-2026

Prezes PTM – Prof. dr hab. Stefan Tyski

I Wiceprezes PTM – Prof. dr hab. Elżbieta Anna Trafny

II Wiceprezes PTM – Prof. dr hab. Jacek Międzobrodzki

Sekretarz ZG PTM – Dr hab. Agnieszka Ewa Laudy

Członek – Dr hab. Beata Sadowska, prof. nadzw. UŁ

Członek – Dr hab. Elżbieta Stefaniuk, prof. nadzw. UŁ

Członek – Dr Joanna Jursa-Kulesza

Skład Głównej Komisji Rewizyjnej PTM kadencji 2022-2026

Przewodnicząca – Prof. dr hab. Alina Małgorzata Olender

Sekretarz – Dr hab. Urszula Kosikowska, prof. nadzw. UMLub

Członek – Prof. dr hab. Beata Gutarowska

Członek – Dr hab. Tomasz Jarzembowski

Członek – Dr Jacek Grzyb

(więcej…)

Webinar: Ekologia drobnoustrojów a zmiany klimatu-22.09.22


Zapraszamy do udziału w przyszłotygodniowym webinarze, który odbędzie się dnia 22.09.2022 o godz 15:00 i poświęcony będzie tematowi wzajemnej zależności między mikrobiologią środowiskową i zmieniającym się klimatem.

Rejestracja i szczegółowy program wystąpień na stronie FEMS

i pod linkiem wydarzenia : https://crm.fems-microbiology.org/civicrm/event/info?id=53&reset=1

Światowy Dzień Gruźlicy 2022-14.10.2022


Zapraszamy do udziału w Konferencji „Światowy Dzień Gruźlicy 2022” z uroczystą sesją naukową z okazji Jubileuszu Pani Profesor Zofii Zwolskiej, Członka Honorowego PTM.

Konferencja organizowana jest przez:

Polskie Towarzystwo Chorób Płuc,

Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc

Polskie Towarzystwo Mikrobiologiczne                

Krajową Izbą Diagnostów Laboratoryjnych

Konferencja odbędzie się dnia 14 października 2022, w Pałacu Staszica w Warszawie.

The last word belongs to microbes:29-30.XI.2022


Zapraszamy do udziału w międzynarodowej konferencji naukowej z okazji 200-lecia urodzin Ludwika Pasteura „The last word belongs to microbes” która odbędzie się 29 – 30 listopada br. w Warszawie.                                       

Informacje znajdą Państwo na stronie konferencji : https://www.pasteur2022.com/

Wydawnictwa PTM

O Towarzystwie

PTM
Polskie Towarzystwo Mikrobiologów Celem Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów jest propagowanie rozwoju nauk mikrobiologicznych i popularyzowanie osiągnięć mikrobiologii wśród członków Towarzystwa oraz szerokich kręgów społeczeństwa. Formami działalności jest organizowanie zjazdów, posiedzeń naukowych, kursów, wykładów i odczytów oraz konkursów prac naukowych; wydawanie i popieranie wydawania czasopism naukowych, książek i innych publikacji z dziedziny mikrobiologii; opiniowanie o stanie i potrzebach mikrobiologii polskiej i występowanie w jej sprawach wobec władz państwowych; współpraca z pokrewnymi stowarzyszeniami w kraju i zagranicą.
Czytaj statut w formacie PDF »

Członek Srebrny od 12.09.2017 r.

Członek Srebrny od 12.09.2017 r.

Członek wspierający zwyczajny od 12.09.2017 r.

Członek wspierający zwyczajny od 12.09.2017 r.