Szanowni Państwo, W imieniu Zarządu Oddziału Lubelskiego PTM, serdecznie zapraszamy na wykład w dniu 8 maja 2024 o godz. 14:30 w sali 151B WBiB UMCS, ul. Akademicka 19, na którym prof. Adriano Sofo z Department of European and Mediterranean Cultures: Architecture, Environment, Cultural Heritage (DiCEM), University of Basilicata, zaprezentuje wykład pt.:”Interaction between beneficial microorganismsand plants in agroecosystems: effects on plant growthand soil fertility”Wykład został objęty patronatem Oddziału Lubelskiego PTM oraz innych Towarzystw Naukowych ośrodka lubelskiego.Zachęcamy do obejrzenia filmu, w którym Pan Profesor opowiada o swojej pracy:


Zobacz także

Wydawnictwa PTM

O Towarzystwie

PTM
Polskie Towarzystwo Mikrobiologów Celem Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów jest propagowanie rozwoju nauk mikrobiologicznych i popularyzowanie osiągnięć mikrobiologii wśród członków Towarzystwa oraz szerokich kręgów społeczeństwa. Formami działalności jest organizowanie zjazdów, posiedzeń naukowych, kursów, wykładów i odczytów oraz konkursów prac naukowych; wydawanie i popieranie wydawania czasopism naukowych, książek i innych publikacji z dziedziny mikrobiologii; opiniowanie o stanie i potrzebach mikrobiologii polskiej i występowanie w jej sprawach wobec władz państwowych; współpraca z pokrewnymi stowarzyszeniami w kraju i zagranicą.
Czytaj statut w formacie PDF »

Członek Srebrny od 12.09.2017 r.

Członek Srebrny od 12.09.2017 r.