All posts by Alicja Słoczyńska

spotkanie naukowe sekcji mikrobiologii środowiskowej PTM 15 lutego 2024


Spotkanie naukowe Sekcji Mikrobiologii Środowiskowej Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów

📅15 lutego (czwartek)

🕓16:00.

Wykład pt. Fizyka wzrostu i ewolucji biofilmów bakteryjnych wygłosi Bartosz Wacław z Centrum Doskonałości Naukowej Dioscuri do badań nad fizyką i chemią bakterii, IChF PAN.

Spotkanie odbędzie się online na platformie Webex.

https://morskiinstytutrybackipanstwowyinstytutbadaw.my.webex.com/morskiinstytutrybackipanstwowyinstytutbadaw.my/j.php?MTID=m7fc401452524567194d21a0520a85132

Abstrakt:

Mikroorganizmy w biofilmach oddziałują ze sobą i środowiskiem na wiele sposobów, w tym poprzez odpychanie mechaniczne, adhezję i tarcie. W ciągu ostatnich 10 lat wykazano, że te oddziaływania są równie ważne dla wzrostu i ewolucji biofilmu jak oddziaływania biochemiczne. W mojej prezentacji omówię, w jaki sposób oddziaływania mechaniczne wpływają na rozprzestrzenianie się nowych wariantów genetycznych w biofilmach, oraz w jaki sposób można wykorzystać fizykę rosnącego biofilmu przeciwko niemu, aby zmniejszyć ryzyko utrwalenia i dominacji niepożądanego wariantu, np. mutacji opornej na antybiotyki.

Bio:

Bartek uzyskał stopień doktora fizyki teoretycznej na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie w 2007. Po 2-letnim stażu podoktorskim w Lipsku przeniósł się do Edynburga, początkowo jako postdoc, a następnie stypendysta Leverhulme Trust. W 2013 roku otrzymał stypendium rządu szkockiego współfinansowane przez Marie Curie Actions. Mniej więcej w tym samym czasie został wykładowcą na wydziale fizyki uniwersytetu w Edynburgu, a w 2019 awansował na pozycję Reader (associate professor). W 2020 założył nową grupę badawczą w Instytucie Chemii Fizycznej PAN w Warszawie, choć nadal pozostaje związany z Edynburgiem.

Bartek początkowo zajmował się problemami teoretycznej fizyki statystycznej, ale od około 10 lat jego głównym zainteresowaniem jest rozwój i ewolucja bakterii oraz wpływ oddziaływań fizycznych na te procesy.

Zapraszamy!

Bezpłatny webinar: Sepsa szpitalna i pozaszpitalna 15 lutego godz. 19:00


Już 15 lutego 2024 r. o godz. 19:00 odbędzie się bezpłatny wirtualny before przed jubileuszową konferencją Akademia Kontroli Zakażeń z okazji 30-lecia Polskiego Towarzystwa Zakażeń Szpitalnych.

Rejestracja: https://akademiazakazen.pl/rejestracja-webinar-sepsa/

Przy wirtualnym stole ekspertów zasiądą:

🏆 dr n. med. Małgorzata Romanik – Prezes Polskiego Towarzystwa Zakażeń Szpitalnych, Katedra i Zakład Mikrobiologii Lekarskiej, Wydział Nauk Medycznych Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

🏆 prof. dr hab. n. med. Jadwiga Wójkowska-Mach – Członkini Zarządu Polskiego Towarzystwa Zakażeń Szpitalnych, Zakład Kontroli Zakażeń i Mykologii Katedra Mikrobiologii UJCM w Krakowie

🏆 lek. med. Dorota Linek, specjalista anestezjologii i intensywnej terapii, Zespół ds. Kontroli Zakażeń Szpitalnych, Zespół ds. Antybiotykoterapii w Radomskim Centrum Onkologii

XIII Ogólnopolskie Spotkania Mikrobiologów i Epidemiologów 5 lutego 2024 ONLINE


Zapraszamy na XIII Ogólnopolskie Spotkania Mikrobiologów i Epidemiologów!

📆 Data: 5 lutego 2024

🕒 Godzina: 16:00

👩‍💻 Kierownik naukowy: Prof. dr hab. n. med. Ewa Augustynowicz-Kopeć

Za udział w konferencji przysługują 2 pkt. edukacyjne diagnostom i 4 pkt. edukacyjne lekarzom

👉 Bezpłatna rejestracja: https://webinar-med.pl/osme/

konferencja „Akademia kontroli zakażeń” 7-9 marca 2024, łódź


W dniach 7-9 marca 2024 r. w Łodzi odbędzie się ogólnopolska konferencja naukowo-szkoleniowa „Akademia Kontroli Zakażeń”.

Wydarzenie uświetni jubileuszowy zjazd Polskiego Towarzystwa Zakażeń Szpitalnych, które obchodzi w tym roku 30-lecie swojej działalności.

Rejestracja trwa: www.akademiazakazen.pl

spotkanie naukowe sekcji mikrobiologii środowiskowej 24 stycznia 2024


Zapraszamy na spotkanie naukowe Sekcji Mikrobiologii Środowiskowej Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów dnia 24 stycznia (środa) o godzinie 14:00.

Wykład pt. Rola surfaktantów w regulacji biodostępności i biodegradacji zanieczyszczeń środowiskowych wygłosi dr Wojciech Smułek z Politechniki Poznańskiej.

Spotkanie odbędzie się online na platformie Teams. Wymagana jest rejestracja, do której link zamieszczono poniżej. Po dokonaniu rejestracji na Państwa email otrzymacie zaproszenie umożliwiające udział w wydarzeniu.

https://teams.microsoft.com/registration/kWLHUIAMRESi-0-KsWjDEQ,erl3pVQ_IU26tYqlgHJ3CQ,CIe-btVJoUuWXaBI1HQYOA,YoLoDVzde0Spvs_FzGwccA,LvB6yIXwHki3OFznqCc0Dg,m3SYuDYrQEKdC1ufaOmubA?mode=read&tenantId=50c76291-0c80-4444-a2fb-4f8ab168c311

Wydawnictwa PTM

O Towarzystwie

PTM
Polskie Towarzystwo Mikrobiologów Celem Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów jest propagowanie rozwoju nauk mikrobiologicznych i popularyzowanie osiągnięć mikrobiologii wśród członków Towarzystwa oraz szerokich kręgów społeczeństwa. Formami działalności jest organizowanie zjazdów, posiedzeń naukowych, kursów, wykładów i odczytów oraz konkursów prac naukowych; wydawanie i popieranie wydawania czasopism naukowych, książek i innych publikacji z dziedziny mikrobiologii; opiniowanie o stanie i potrzebach mikrobiologii polskiej i występowanie w jej sprawach wobec władz państwowych; współpraca z pokrewnymi stowarzyszeniami w kraju i zagranicą.
Czytaj statut w formacie PDF »

Członek Srebrny od 12.09.2017 r.

Członek Srebrny od 12.09.2017 r.