spotkanie naukowo-szkoleniowe oddziału krakowskiego PTM 22 lutego 2024


Zapraszamy na spotkanie naukowo-szkoleniowe organizowane przez Oddział terenowy PTM w Krakowie:

22 lutego 2024 godz. 12:00

stacjonarnie w Auli Polskiej Akademii Umiejętności przy ul. Sławkowskiej 17 w Krakowie.

Szczegóły w zaproszeniu.

Zobacz także

Wydawnictwa PTM

O Towarzystwie

PTM
Polskie Towarzystwo Mikrobiologów Celem Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów jest propagowanie rozwoju nauk mikrobiologicznych i popularyzowanie osiągnięć mikrobiologii wśród członków Towarzystwa oraz szerokich kręgów społeczeństwa. Formami działalności jest organizowanie zjazdów, posiedzeń naukowych, kursów, wykładów i odczytów oraz konkursów prac naukowych; wydawanie i popieranie wydawania czasopism naukowych, książek i innych publikacji z dziedziny mikrobiologii; opiniowanie o stanie i potrzebach mikrobiologii polskiej i występowanie w jej sprawach wobec władz państwowych; współpraca z pokrewnymi stowarzyszeniami w kraju i zagranicą.
Czytaj statut w formacie PDF »

Członek Srebrny od 12.09.2017 r.

Członek Srebrny od 12.09.2017 r.