Browsing category sekcja mikrobiologii środowiskowej

spotkanie naukowe Sekcji Mikrobiologii Środowiskowej 11.04.2024 godz. 15:30 (online)


Szanowni Państwo!

Serdecznie zapraszamy na kolejne spotkanie naukowe Sekcji Mikrobiologii Środowiskowej Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów dnia 11 kwietnia (czwartek) o godzinie 15:30. Wykład pt. Microfluidic Devices and Systems for the Strain-specific Detection of Pathogens wygłosi Małgorzata A. Witek z Department of Chemistry, Center of BioModular Multiscale Systems for Precision Medicine (CBMM) The University of Kansas, Lawrence, USA. Spotkanie odbędzie się online na platformie Teams. Wymagana jest rejestracja, do której link zamieszczono poniżej. Po dokonaniu rejestracji na Państwa email otrzymacie zaproszenie umożliwiające udział w wydarzeniu.

https://teams.microsoft.com/registration/kWLHUIAMRESi-0-KsWjDEQ,erl3pVQ_IU26tYqlgHJ3CQ,CIe-btVJoUuWXaBI1HQYOA,V675h2vaXk2NSeVeJqxCgQ,ZM2PVH9JOU63tfYjm9qHbQ,N6NrldeOJECI4jSOr1jl7A?mode=read&tenantId=50c76291-0c80-4444-a2fb-4f8ab168c311

spotkanie naukowe sekcji mikrobiologii środowiskowej PTM 15 lutego 2024


Spotkanie naukowe Sekcji Mikrobiologii Środowiskowej Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów

📅15 lutego (czwartek)

🕓16:00.

Wykład pt. Fizyka wzrostu i ewolucji biofilmów bakteryjnych wygłosi Bartosz Wacław z Centrum Doskonałości Naukowej Dioscuri do badań nad fizyką i chemią bakterii, IChF PAN.

Spotkanie odbędzie się online na platformie Webex.

https://morskiinstytutrybackipanstwowyinstytutbadaw.my.webex.com/morskiinstytutrybackipanstwowyinstytutbadaw.my/j.php?MTID=m7fc401452524567194d21a0520a85132

Abstrakt:

Mikroorganizmy w biofilmach oddziałują ze sobą i środowiskiem na wiele sposobów, w tym poprzez odpychanie mechaniczne, adhezję i tarcie. W ciągu ostatnich 10 lat wykazano, że te oddziaływania są równie ważne dla wzrostu i ewolucji biofilmu jak oddziaływania biochemiczne. W mojej prezentacji omówię, w jaki sposób oddziaływania mechaniczne wpływają na rozprzestrzenianie się nowych wariantów genetycznych w biofilmach, oraz w jaki sposób można wykorzystać fizykę rosnącego biofilmu przeciwko niemu, aby zmniejszyć ryzyko utrwalenia i dominacji niepożądanego wariantu, np. mutacji opornej na antybiotyki.

Bio:

Bartek uzyskał stopień doktora fizyki teoretycznej na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie w 2007. Po 2-letnim stażu podoktorskim w Lipsku przeniósł się do Edynburga, początkowo jako postdoc, a następnie stypendysta Leverhulme Trust. W 2013 roku otrzymał stypendium rządu szkockiego współfinansowane przez Marie Curie Actions. Mniej więcej w tym samym czasie został wykładowcą na wydziale fizyki uniwersytetu w Edynburgu, a w 2019 awansował na pozycję Reader (associate professor). W 2020 założył nową grupę badawczą w Instytucie Chemii Fizycznej PAN w Warszawie, choć nadal pozostaje związany z Edynburgiem.

Bartek początkowo zajmował się problemami teoretycznej fizyki statystycznej, ale od około 10 lat jego głównym zainteresowaniem jest rozwój i ewolucja bakterii oraz wpływ oddziaływań fizycznych na te procesy.

Zapraszamy!

Wydawnictwa PTM

O Towarzystwie

PTM
Polskie Towarzystwo Mikrobiologów Celem Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów jest propagowanie rozwoju nauk mikrobiologicznych i popularyzowanie osiągnięć mikrobiologii wśród członków Towarzystwa oraz szerokich kręgów społeczeństwa. Formami działalności jest organizowanie zjazdów, posiedzeń naukowych, kursów, wykładów i odczytów oraz konkursów prac naukowych; wydawanie i popieranie wydawania czasopism naukowych, książek i innych publikacji z dziedziny mikrobiologii; opiniowanie o stanie i potrzebach mikrobiologii polskiej i występowanie w jej sprawach wobec władz państwowych; współpraca z pokrewnymi stowarzyszeniami w kraju i zagranicą.
Czytaj statut w formacie PDF »

Członek Srebrny od 12.09.2017 r.

Członek Srebrny od 12.09.2017 r.