spotkanie naukowe sekcji mikrobiologii środowiskowej PTM 15 lutego 2024


Spotkanie naukowe Sekcji Mikrobiologii Środowiskowej Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów

📅15 lutego (czwartek)

🕓16:00.

Wykład pt. Fizyka wzrostu i ewolucji biofilmów bakteryjnych wygłosi Bartosz Wacław z Centrum Doskonałości Naukowej Dioscuri do badań nad fizyką i chemią bakterii, IChF PAN.

Spotkanie odbędzie się online na platformie Webex.

https://morskiinstytutrybackipanstwowyinstytutbadaw.my.webex.com/morskiinstytutrybackipanstwowyinstytutbadaw.my/j.php?MTID=m7fc401452524567194d21a0520a85132

Abstrakt:

Mikroorganizmy w biofilmach oddziałują ze sobą i środowiskiem na wiele sposobów, w tym poprzez odpychanie mechaniczne, adhezję i tarcie. W ciągu ostatnich 10 lat wykazano, że te oddziaływania są równie ważne dla wzrostu i ewolucji biofilmu jak oddziaływania biochemiczne. W mojej prezentacji omówię, w jaki sposób oddziaływania mechaniczne wpływają na rozprzestrzenianie się nowych wariantów genetycznych w biofilmach, oraz w jaki sposób można wykorzystać fizykę rosnącego biofilmu przeciwko niemu, aby zmniejszyć ryzyko utrwalenia i dominacji niepożądanego wariantu, np. mutacji opornej na antybiotyki.

Bio:

Bartek uzyskał stopień doktora fizyki teoretycznej na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie w 2007. Po 2-letnim stażu podoktorskim w Lipsku przeniósł się do Edynburga, początkowo jako postdoc, a następnie stypendysta Leverhulme Trust. W 2013 roku otrzymał stypendium rządu szkockiego współfinansowane przez Marie Curie Actions. Mniej więcej w tym samym czasie został wykładowcą na wydziale fizyki uniwersytetu w Edynburgu, a w 2019 awansował na pozycję Reader (associate professor). W 2020 założył nową grupę badawczą w Instytucie Chemii Fizycznej PAN w Warszawie, choć nadal pozostaje związany z Edynburgiem.

Bartek początkowo zajmował się problemami teoretycznej fizyki statystycznej, ale od około 10 lat jego głównym zainteresowaniem jest rozwój i ewolucja bakterii oraz wpływ oddziaływań fizycznych na te procesy.

Zapraszamy!

Zobacz także

Wydawnictwa PTM

O Towarzystwie

PTM
Polskie Towarzystwo Mikrobiologów Celem Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów jest propagowanie rozwoju nauk mikrobiologicznych i popularyzowanie osiągnięć mikrobiologii wśród członków Towarzystwa oraz szerokich kręgów społeczeństwa. Formami działalności jest organizowanie zjazdów, posiedzeń naukowych, kursów, wykładów i odczytów oraz konkursów prac naukowych; wydawanie i popieranie wydawania czasopism naukowych, książek i innych publikacji z dziedziny mikrobiologii; opiniowanie o stanie i potrzebach mikrobiologii polskiej i występowanie w jej sprawach wobec władz państwowych; współpraca z pokrewnymi stowarzyszeniami w kraju i zagranicą.
Czytaj statut w formacie PDF »

Członek Srebrny od 12.09.2017 r.

Członek Srebrny od 12.09.2017 r.