All posts by Alicja Słoczyńska

17. edycja konkursu sieci JPIAMR we współpracy z NCN z zakresu antybiotykooporności


Narodowe Centrum Nauki (NCN) we współpracy z siecią JPIAMR ogłasza konkurs na międzynarodowe projekty badawcze z zakresu oporności na antybiotyki. O finansowanie mogą wnioskować konsorcja międzynarodowe, złożone z co najmniej trzech zespołów badawczych pochodzących z co najmniej trzech krajów biorących udział w konkursie.

Głównym celem konkursu jest podjęcie działań przeciwko narastającemu globalnemu zagrożeniu związanemu z rozprzestrzenianiem się oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe (przeciwbakteryjne i przeciwgrzybicze) poprzez finansowanie międzynarodowych projektów badawczych mających na celu poprawę, porównanie i ocenę skuteczności, opłacalności i wykorzystania istniejących interwencji przeciwko zakażeniom bakteryjnym lub grzybiczym i/lub zaprojektowaniu nowych interwencji przeciwko zakażeniom grzybiczym.

24 stycznia zaplanowany jest Webinar dla osób zainteresowanych dołączeniem do konkursu. Rejestrować się można przy pomocy linka:

https://sv-se.eu.invajo.com/event/jpiamr/callonamrinterventionslivewebinarforapplicants

Szczegóły:

https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/jpiamr-2024

www.jpiamr.eu/calls/amr-interventions-call-2024/

Sesja naukowa 26 stycznia 2024 (online) organizowana przez oddział terenowy PTM w Warszawie


Zarząd PTM OT w Warszawie zaprasza na pierwszą sesję naukową w Nowym Roku!

Sesja odbędzie się 26 stycznia o 16:00 w trybie zdalnym na platformie Google meet.

Dr Marta Matuszewska z Uniwersytetu w Cambridge przedstawi temat:

„Struktura populacyjna genomu Staphylococcus aureus u kotów i dynamika transmisji między kotami a ich właścicielami”

🔗 Link do wydarzenia: https://meet.google.com/cti-ggdj-tbj

IX Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Stare i nowe patogeny – aktualne problemy” 16-17 lutego 2024, Lublin


Zapraszamy do udziału w IX Konferencji Naukowo-Szkoleniowej „Stare i nowe patogeny – aktualne problemy”, która odbędzie się 16-17 lutego 2024 r. w Lublinie, w formie hybrydowej.

Wszystkie szczegóły pod adresem IX Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa (webinar-med.pl)

Warsztaty online „Implementation and Sustainability of Microbial Resource Research Infrastructure for the 21st Century”, październik 2020


Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. Wacława Dąbrowskiego w Warszawie ma przyjemność organizować w październiku 2020 r., warsztaty online „Implementation and Sustainability of Microbial Resource Research Infrastructure for the 21st Century”

Warsztaty realizowane są w związku z uczestnictwem w międzynarodowym projekcie MIRRI – Microbial Resource Research Infrastructure, w ramach realizowanego programu Horyzont 2020.

Wiecej informacji na temat warsztatów oraz projektu na stronach:
www.ibprs.pl i https://ismirri21.mirri.org/

Zachęcamy do zapoznania się z broszurą informacyjną:

Pobierz broszurę

Wydawnictwa PTM

O Towarzystwie

PTM
Polskie Towarzystwo Mikrobiologów Celem Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów jest propagowanie rozwoju nauk mikrobiologicznych i popularyzowanie osiągnięć mikrobiologii wśród członków Towarzystwa oraz szerokich kręgów społeczeństwa. Formami działalności jest organizowanie zjazdów, posiedzeń naukowych, kursów, wykładów i odczytów oraz konkursów prac naukowych; wydawanie i popieranie wydawania czasopism naukowych, książek i innych publikacji z dziedziny mikrobiologii; opiniowanie o stanie i potrzebach mikrobiologii polskiej i występowanie w jej sprawach wobec władz państwowych; współpraca z pokrewnymi stowarzyszeniami w kraju i zagranicą.
Czytaj statut w formacie PDF »

Członek Srebrny od 12.09.2017 r.

Członek Srebrny od 12.09.2017 r.