All posts by Alicja Słoczyńska

VIII Ogólnopolska Mikrobiologiczna Konferencja Naukowa „MICROBS” 7 czerwca 2024 r. (online)


Celem Konferencji jest przedstawienie osiągnięć naukowych w zakresie wykorzystania mikroorganizmów w przemyśle, medycynie, weterynarii oraz badaniach środowiskowych. Ideą Wydarzenia jest stworzenie forum dyskusyjnego oraz wymiana wiedzy na temat zastosowania, poznania warunków rozwoju, cech środowiska bytowania, budowy oraz przejawów życiowych mikroorganizmów.

Podczas Konferencji zostaną omówione zagadnienia związane z takimi grupami mikroorganizmów jak:

– archeony,
– bakterie,
– drożdże,
– grzyby,
– mikroalgi,
– oraz inne proste organizmy eukariotyczne.

Komitet Naukowy Konferencji:

dr hab. inż. Iwona Gientka, prof. SGGW (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
dr hab. Tomasz Jagielski (Uniwersytet Warszawski)
prof. dr hab. inż. Anna Lenart-Boroń (Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie)
dr n. farm. Anna Biernasiuk (Uniwersytet Medyczny w Lublinie)
dr Monika Marek-Kozaczuk (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)
dr inż. Jadwiga Stankiewicz (Uniwersytet Morski w Gdyni)

Prosimy o rejestrację oraz zgłaszanie tytułów i abstraktów do 12 marca 2024 r. Szczegółowe informacje na temat Konferencji można znaleźć na naszej stronie internetowej: https://microbs.fundacja-tygiel.pl/

NR 1/2024 POLISH JOURNAL OF MICROBIOLOGY


Ukazał się numer 1/2024 Polish Journal of Microbiology. Poniżej spis artykułów wraz z linkami.

MINIREVIEWS

Sugar utilization-associated food-grade selection markers in lactic acid bacteria and yeast

LIANG Z., ZHENG K., XIE G., LUO X., LI H.

Pol J Microbiol. 2024;73(1):3–10. https://doi.org/10.33073/pjm-2024-011

ORIGINAL PAPERS

Increased proteolytic activity of Serratia marcescens clinical isolate HU1848 is associated with higher eepR expression

DE ANDA-MORA K.L., TAVARES-CARREÓN F., ALVAREZ C., BARAHONA S., BECERRIL-GARCÍA M.A., TREVIÑO-RANGEL R.J., GARCÍA-CONTRERAS R., ANDRADE A.

Pol J Microbiol. 2024;73(1):11–20. https://doi.org/10.33073/pjm-2024-002

Antimicrobial resistance and the prevalence of the Panton–Valentine leukocidin gene among clinical isolates of Staphylococcus aureus in Lithuania

KIRKLIAUSKIENĖ A., KRIŠČIŪNAS J., MICIULEVIČIENĖ J., RADZIŠAUSKIENĖ D., KAČERGIUS T., BRATCHIKOV M., KAPLERIENĖ L.

Pol J Microbiol. 2024;73(1):21–28. https://doi.org/10.33073/pjm-2024-003

Biocontrol and growth promotion potential of Bacillus subtilis CTXW 7-6-2 against Rhizoctonia solani that causes tobacco target spot disease

HUANG N., JIN X., WEN J.-T., ZHANG Y.-F., YANG X., WEI G.-Y., WANG Y.-K., QIN M.

Pol J Microbiol. 2024;73(1):29–38. https://doi.org/10.33073/pjm-2024-004

Establishment of RPA-Cas12a-based fluorescence assay for rapid detection of feline parvovirus

WANG T., ZENG H., LIU Q., QIAN W., LI Y., LIU J., XU R.

Pol J Microbiol. 2024;73(1):39–48. https://doi.org/10.33073/pjm-2024-005

A Mendelian randomization study: roles of gut microbiota in sepsis – who is the angle?

BIAN Y., XU J., DENG X., ZHOU S.

Pol J Microbiol. 2024;73(1):49–57. https://doi.org/10.33073/pjm-2024-006

Association between clinical characteristics and microbiota in bronchiectasis patients based on metagenomic next-generation sequencing technology

SHEN D., LV X., ZHANG H., FEI C., FENG J., ZHOU J., CAO L., YING Y., LI N., MA X.

Pol J Microbiol. 2024;73(1):59–58. https://doi.org/10.33073/pjm-2024-007

Isolation, identification, antimicrobial resistance, genotyping, and whole-genome sequencing analysis of Salmonella Enteritidis isolated from a food-poisoning incident

HOU Z., XU B., LIU L., YAN R., ZHANG J.

Pol J Microbiol. 2024;73(1):69–87. https://doi.org/10.33073/pjm-2024-008

Development and evaluation of a rapid GII norovirus detection method based on CRISPR-Cas12a

HU X., HE P., JIANG T., SHEN J.

Pol J Microbiol. 2024;73(1):89–97. https://doi.org/10.33073/pjm-2024-009

Molecular detection of a Pathogenic Entamoeba among symptomatic children in Eastern Kurdistan of Iraq

ABDULLAH S.J., ALI S.A.

Pol J Microbiol. 2024;73(1):99–105. https://doi.org/10.33073/pjm-2024-010

Molecular and metabolic characterization of petroleum hydrocarbons degrading Bacillus cereus

HUSSAIN N., MUCCEE F., HAMMAD M., MOHIUDDIN F., BUNNY S.M., SHAHAB A.

Pol J Microbiol. 2024;73(1):107–120. https://doi.org/10.33073/pjm-2024-012

sesja naukowa OT w Warszawie 22 marca 2024


Zarząd PTM OT w Warszawie zaprasza na kolejną sesją naukową! 

Sesja marcowa odbędzie się w piątek 22 marca o 16:00 w trybie zdalnym.

Gościem sesji będzie Pan dr inż. hab. Paweł Paszek z Zakładu Biosystemów i Miękkiej Materii, Instytutu Podstawowych Problemów Techniki, Polskiej Akademii Nauk.
Temat wykładu, który wygłosi to “Understanding infection biology at the single-cell level”. 

Wykład będzie poprowadzony w języku polskim.

Spotkanie tym razem odbędzie się na platformie Zoom. 

Link do wydarzenia:     https://uw-edu-pl.zoom.us/j/94681709220

Gospodyniami spotkania będą dr hab. Dorota Korsak i dr hab. Agata Krawczyk-Balska.

Wydawnictwa PTM

O Towarzystwie

PTM
Polskie Towarzystwo Mikrobiologów Celem Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów jest propagowanie rozwoju nauk mikrobiologicznych i popularyzowanie osiągnięć mikrobiologii wśród członków Towarzystwa oraz szerokich kręgów społeczeństwa. Formami działalności jest organizowanie zjazdów, posiedzeń naukowych, kursów, wykładów i odczytów oraz konkursów prac naukowych; wydawanie i popieranie wydawania czasopism naukowych, książek i innych publikacji z dziedziny mikrobiologii; opiniowanie o stanie i potrzebach mikrobiologii polskiej i występowanie w jej sprawach wobec władz państwowych; współpraca z pokrewnymi stowarzyszeniami w kraju i zagranicą.
Czytaj statut w formacie PDF »

Członek Srebrny od 12.09.2017 r.

Członek Srebrny od 12.09.2017 r.