FEMS Summer School for Postdocs 2024 – pełne finansowanie od PTM!


Zgodnie z Uchwałą 16-2024 ZG PTM z 25.03.2024 r. PTM zapewnia pełne finansowanie uczestnictwa w „FEMS Summer Schools for Postdocs” członkom PTM, będących w Stowarzyszeniu co najmniej przez 2 lata, którzy zostaną zakwalifikowani przez FEMS do udziału w Szkole Letniej Federacji.

Aplikacje można składać do 31 marca!

Zobacz także

Wydawnictwa PTM

O Towarzystwie

PTM
Polskie Towarzystwo Mikrobiologów Celem Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów jest propagowanie rozwoju nauk mikrobiologicznych i popularyzowanie osiągnięć mikrobiologii wśród członków Towarzystwa oraz szerokich kręgów społeczeństwa. Formami działalności jest organizowanie zjazdów, posiedzeń naukowych, kursów, wykładów i odczytów oraz konkursów prac naukowych; wydawanie i popieranie wydawania czasopism naukowych, książek i innych publikacji z dziedziny mikrobiologii; opiniowanie o stanie i potrzebach mikrobiologii polskiej i występowanie w jej sprawach wobec władz państwowych; współpraca z pokrewnymi stowarzyszeniami w kraju i zagranicą.
Czytaj statut w formacie PDF »

Członek Srebrny od 12.09.2017 r.

Członek Srebrny od 12.09.2017 r.