Bezpłatny webinar: Sepsa szpitalna i pozaszpitalna 15 lutego godz. 19:00


Już 15 lutego 2024 r. o godz. 19:00 odbędzie się bezpłatny wirtualny before przed jubileuszową konferencją Akademia Kontroli Zakażeń z okazji 30-lecia Polskiego Towarzystwa Zakażeń Szpitalnych.

Rejestracja: https://akademiazakazen.pl/rejestracja-webinar-sepsa/

Przy wirtualnym stole ekspertów zasiądą:

🏆 dr n. med. Małgorzata Romanik – Prezes Polskiego Towarzystwa Zakażeń Szpitalnych, Katedra i Zakład Mikrobiologii Lekarskiej, Wydział Nauk Medycznych Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

🏆 prof. dr hab. n. med. Jadwiga Wójkowska-Mach – Członkini Zarządu Polskiego Towarzystwa Zakażeń Szpitalnych, Zakład Kontroli Zakażeń i Mykologii Katedra Mikrobiologii UJCM w Krakowie

🏆 lek. med. Dorota Linek, specjalista anestezjologii i intensywnej terapii, Zespół ds. Kontroli Zakażeń Szpitalnych, Zespół ds. Antybiotykoterapii w Radomskim Centrum Onkologii

Zobacz także

Wydawnictwa PTM

O Towarzystwie

PTM
Polskie Towarzystwo Mikrobiologów Celem Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów jest propagowanie rozwoju nauk mikrobiologicznych i popularyzowanie osiągnięć mikrobiologii wśród członków Towarzystwa oraz szerokich kręgów społeczeństwa. Formami działalności jest organizowanie zjazdów, posiedzeń naukowych, kursów, wykładów i odczytów oraz konkursów prac naukowych; wydawanie i popieranie wydawania czasopism naukowych, książek i innych publikacji z dziedziny mikrobiologii; opiniowanie o stanie i potrzebach mikrobiologii polskiej i występowanie w jej sprawach wobec władz państwowych; współpraca z pokrewnymi stowarzyszeniami w kraju i zagranicą.
Czytaj statut w formacie PDF »

Członek Srebrny od 12.09.2017 r.

Członek Srebrny od 12.09.2017 r.