All posts by PTM

POŻEGNANIE DR HAB. DANUTY CZERNOMYSY-FUROWICZ, PROF. ZUT


Z głębokim smutkiem zawiadamiamy, że dnia 6 grudnia 2021 roku zmarła

dr hab. Danuta Czernomysy-Furowicz, prof. ZUT

były Kierownik Katedry Immunologii, Mikrobiologii i Chemii Fizjologicznej Wydziału Biotechnologii i Hodowli Zwierząt ZUT.
Pogrzeb odbędzie się 11 grudnia 2021 roku o godz. 11.00 na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie.

FEMS Newsletter Listopad 2021


FEMS Conference on Microbiology – Grants FEMS and the Serbian Society for Microbiology (SSM) are inviting all Early Career Scientists to apply for a grant or an award for the upcoming FEMS Conference on Microbiology, taking place from 30 June-2 July 2022 in Belgrade, Serbia!If you are not an Early Career Scientist, please forward this message to your colleagues and peers who might benefit from these opportunities!

(więcej…)

Wydawnictwa PTM

O Towarzystwie

PTM
Polskie Towarzystwo Mikrobiologów Celem Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów jest propagowanie rozwoju nauk mikrobiologicznych i popularyzowanie osiągnięć mikrobiologii wśród członków Towarzystwa oraz szerokich kręgów społeczeństwa. Formami działalności jest organizowanie zjazdów, posiedzeń naukowych, kursów, wykładów i odczytów oraz konkursów prac naukowych; wydawanie i popieranie wydawania czasopism naukowych, książek i innych publikacji z dziedziny mikrobiologii; opiniowanie o stanie i potrzebach mikrobiologii polskiej i występowanie w jej sprawach wobec władz państwowych; współpraca z pokrewnymi stowarzyszeniami w kraju i zagranicą.
Czytaj statut w formacie PDF »

Członek Srebrny od 12.09.2017 r.

Członek Srebrny od 12.09.2017 r.

Członek wspierający zwyczajny od 12.09.2017 r.

Członek wspierający zwyczajny od 12.09.2017 r.