6th Infection Dilemma Day 2024 – Hosted by the British Infection Association and BRITMIC


6th Infection Dilemma Day – Transplant Infections| 24 January 2024 | Crowne Plaza Newcastle Stephenson Quarter | Event Website:

https://fitwise.eventsair.com/2024-bia-dilemma-day/

Join us on Wednesday 24 January at the Crowne Plaza Newcastle Stephenson Quarter. It will be a stimulating day of case discussions and presentations on quandaries faced in this fast-growing sub-specialty in the UK. 

The theme for the day will be Infections in Transplant and will be suitable for consultants and trainees in infection specialties, as well as haematologists / respiratory / renal physicians with an interest in organ transplantation. 

To register, visit:

https://fitwise.eventsair.com/2024-bia-dilemma-day/registration-and-fees

Zobacz także

Wydawnictwa PTM

O Towarzystwie

PTM
Polskie Towarzystwo Mikrobiologów Celem Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów jest propagowanie rozwoju nauk mikrobiologicznych i popularyzowanie osiągnięć mikrobiologii wśród członków Towarzystwa oraz szerokich kręgów społeczeństwa. Formami działalności jest organizowanie zjazdów, posiedzeń naukowych, kursów, wykładów i odczytów oraz konkursów prac naukowych; wydawanie i popieranie wydawania czasopism naukowych, książek i innych publikacji z dziedziny mikrobiologii; opiniowanie o stanie i potrzebach mikrobiologii polskiej i występowanie w jej sprawach wobec władz państwowych; współpraca z pokrewnymi stowarzyszeniami w kraju i zagranicą.
Czytaj statut w formacie PDF »

Członek Srebrny od 12.09.2017 r.

Członek Srebrny od 12.09.2017 r.