Monthly Archives: kwiecień 2024

spotkanie naukowo-szkoleniowe Krakowskiego Oddziału PTM 25.04.2024


Krakowski Oddział Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów zaprasza na czwartkowe posiedzenie naukowo-szkoleniowe, które odbędzie się w Auli Polskiej Akademii Umiejętności, Kraków, ul. Sławkowska 17, I p. 25 kwietnia 2024 o godz. 12.00


Dr n. med. Dorota Ochońska Zakład Molekularnej Mikrobiologii Medycznej Katedra Mikrobiologii Wydział Lekarski Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum

„Klebsiella pneumoniae – struktura klonalna populacji szczepów klinicznych, wirulencja i antybiotykooporność”.

Szanowni Państwo,


Zarząd PTM OT w Warszawie zaprasza na naszą zaległą sesją naukową!

Sesja odbędzie się w piątek 19 kwietnia o 16:00 w trybie zdalnym. Przypominamy, że gościem sesji będzie Pan dr inż. hab. Paweł Paszek z Zakładu Biosystemów i Miękkiej Materii, Instytutu Podstawowych Problemów Techniki, Polskiej Akademii Nauk.
Temat wykładu, który wygłosi to “Understanding infection biology at the single-cell level”. Wykład będzie poprowadzony w języku polskim.

Spotkanie odbędzie się na platformie Zoom.
Link do wydarzenia: https://uw-edu-pl.zoom.us/j/94681709220

Gospodyniami spotkania będą dr hab. Dorota Korsak i dr hab. Agata Krawczyk-Balska.

Już teraz zapraszamy także na sesję majową i wystąpienie Pani mgr Pauliny Średnickiej z Pracowni Biotechnologii i Inżynierii Molekularnej, Zakładu Mikrobiologii IBPRS–PIB, która wygłosi wykład „Interakcje mikrobioty jelitowej człowieka ze związkami endokrynnie czynnymi”. Szczegóły już wkrótce.

Zachęcamy do śledzenia kont PTM w mediach społecznościowych, gdzie również będziemy udostępniać informacje o nadchodzących sesjach, na platformach:
• FB (www.facebook.com/PTM.PolskieTowarzystwoMikrobiologow)
• X (dawniej Twitter) -> @PTMWarszawa
• oraz na stronie internetowej Towarzystwa (microbiology.pl)

Gośćmi comiesięcznych sesji organizowanych w tym roku przez OT w Warszawie będą naukowcy realizujący badania w różnych obszarach mikrobiologii. Zaprosimy naukowców na różnych etapach kariery reprezentujących zróżnicowane tematycznie obszary.

Serdecznie zapraszamy do udziału wszystkich członków i sympatyków PTM!
Szczegóły w załączonych zaproszeniach!

Promocja na artykuły przeglądowe w Advancements of Microbiology!


Szanowni Państwo,

Członkowie Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów,

w dniu 25 marca 2024 r. Zarząd Główny PTM podjął uchwałę o objęciu promocją wszystkich artykułów przeglądowych (w tym MiniReview), które napłyną do Redakcji Advancements of Microbiology (Postępy Mikrobiologii) w ciągu najbliższego roku. Aktualna punktacja czasopisma: IF = 0,8, MNiSW = 20; http://am-online.org/.
Bezpłatnie zostaną opublikowane te artykuły, które trafią do redakcji w okresie od 15 kwietnia 2024 roku do 15 kwietnia 2025 roku i zostaną pozytywnie ocenione w podwójnej recenzji, tak jak to określają warunki publikacji w naszym czasopiśmie. Promocja obejmie jednak tylko teksty w języku angielskim, w których autorem korespondencyjnym będzie członek PTM.
Zarząd Główny PTM podjął tę decyzję mając świadomość trudności finansowych i warunków ograniczania finansowania publikacji stosowanych w uczelniach. Chcemy w ten sposób szczególnie wspomóc środowisko młodych mikrobiologów, dla których publikacje są drogą rozwoju i akceptacji w macierzystych uczelniach. Liczymy też na teksty pochodzące od doświadczonych mikrobiologów, którzy z różnych względów nie mogą otrzymać zewnętrznego finansowania dla swoich manuskryptów. Mamy również nadzieję, że w najbliższych latach zwiększy się cytowalność artykułów Advancements of Microbiology, które są już dostępne w języku angielskim, co pozwoli na wzrost punktacji czasopisma.

Warszawa, 10.04.2023 r.

KONKURS O NAGRODĘ NAUKOWĄ IM. PROF. EDMUNDA MIKULASZKA – EDYCJA 2024


Informujemy o edycji 2024 Nagrody Naukowej Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów im. prof. Edmunda Mikulaszka. Uchwała Prezydium ZG PTM nr 19-2024

Nagroda jest przyznawana co dwa lata za opublikowane prace doświadczalne z zakresu szeroko pojętej mikrobiologii, wykonane przez młodych pracowników nauki, członków PTM, którzy w chwili wnioskowania o nagrodę nie przekroczyli 35 roku życia i nie byli w tym okresie samodzielnymi pracownikami naukowymi. Edycja Konkursu 2024 dotyczy prac opublikowanych w latach 2022-2023.

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW 16.05.2024 r.

     OGŁOSZENIE WYNIKÓW 28.06.2024 r.

Przewidziane są nagrody pieniężne w wysokości:

I stopnia – 8.000 zł
II stopnia  – 4.000 zł
III stopnia – 3.000 zł

Szczegółowe informacje dotyczące zasad Konkursu przedstawia Regulamin Nagrody Naukowej PTM im. prof. Edmunda Mikulaszka.

Szczegółowe informacja w zakładce NAGRODY

Wydawnictwa PTM

O Towarzystwie

PTM
Polskie Towarzystwo Mikrobiologów Celem Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów jest propagowanie rozwoju nauk mikrobiologicznych i popularyzowanie osiągnięć mikrobiologii wśród członków Towarzystwa oraz szerokich kręgów społeczeństwa. Formami działalności jest organizowanie zjazdów, posiedzeń naukowych, kursów, wykładów i odczytów oraz konkursów prac naukowych; wydawanie i popieranie wydawania czasopism naukowych, książek i innych publikacji z dziedziny mikrobiologii; opiniowanie o stanie i potrzebach mikrobiologii polskiej i występowanie w jej sprawach wobec władz państwowych; współpraca z pokrewnymi stowarzyszeniami w kraju i zagranicą.
Czytaj statut w formacie PDF »

Członek Srebrny od 12.09.2017 r.

Członek Srebrny od 12.09.2017 r.