Sekcja Mikrobiologii Farmaceutycznej PTM- zaproszenie


Koleżanki i Koledzy, Członkowie i sympatycy Sekcji Mikrobiologii Farmaceutycznej PTM, serdecznie zapraszamy do udziału w zebraniu naukowym naszej Sekcji , które odbędzie się w dniu

3 marca 2020 roku o godz.11.00 w Narodowym Instytucie Leków

w Warszawie, ul. Chełmska 30/34, sala 474, p. IV.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny, przyznajemy 2 punkty edukacyjne „miękkie”.

Zgłoszenia udziału w zebraniu Sekcji Mikrobiologii Farmaceutycznej PTM z podaniem danych uczestnika i afiliacji prosimy składać mailowo na adres t.zareba@nil.gov.pl do dnia 27 lutego 2020 r.

Lider Sekcji – dr Tomasz Zaręba

PROGRAM

10.00 Rejestracja uczestników
11.00 Otwarcie zebrania
11.10-11.40 Stefan Tyski prof. dr hab., Warszawski Uniwersytet Medyczny, Narodowy Instytut Leków „Badanie aktywności przeciwbakteryjnej produktów do dezynfekcji jamy ustnej”
11.40-12.10 Anna Krause dr, OncoArendi Therapeutics SA „Znaczenie mikrobiologii w pracach badawczo-rozwojowych produktów leczniczych”
12.10-12.40 Agnieszka E. Laudy dr hab., Warszawski Uniwersytet Medyczny „Błonowe pompy MDR – niedoceniany mechanizm oporności bakterii”
12.40-13.10 Tomasz Zaręba dr, Narodowy Instytut Leków „Elementy statystyki w ocenie wyników mikrobiologicznych”
13.10-13.30 Przerwa kawowa
13.30-15.00 Sprawy organizacyjne sekcji, wybór grupy liderów sekcji, wolne wnioski

Zobacz także

Wydawnictwa PTM

O Towarzystwie

PTM
Polskie Towarzystwo Mikrobiologów Celem Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów jest propagowanie rozwoju nauk mikrobiologicznych i popularyzowanie osiągnięć mikrobiologii wśród członków Towarzystwa oraz szerokich kręgów społeczeństwa. Formami działalności jest organizowanie zjazdów, posiedzeń naukowych, kursów, wykładów i odczytów oraz konkursów prac naukowych; wydawanie i popieranie wydawania czasopism naukowych, książek i innych publikacji z dziedziny mikrobiologii; opiniowanie o stanie i potrzebach mikrobiologii polskiej i występowanie w jej sprawach wobec władz państwowych; współpraca z pokrewnymi stowarzyszeniami w kraju i zagranicą.
Czytaj statut w formacie PDF »

Członek Srebrny od 12.09.2017 r.

Członek Srebrny od 12.09.2017 r.