Sekcja Mikrobiologii Farmaceutycznej PTM- zaproszenie


Koleżanki i Koledzy, Członkowie i sympatycy Sekcji Mikrobiologii Farmaceutycznej PTM, serdecznie zapraszamy do udziału w zebraniu naukowym naszej Sekcji , które odbędzie się w dniu

3 marca 2020 roku o godz.11.00 w Narodowym Instytucie Leków

w Warszawie, ul. Chełmska 30/34, sala 474, p. IV.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny, przyznajemy 2 punkty edukacyjne „miękkie”.

Zgłoszenia udziału w zebraniu Sekcji Mikrobiologii Farmaceutycznej PTM z podaniem danych uczestnika i afiliacji prosimy składać mailowo na adres t.zareba@nil.gov.pl do dnia 27 lutego 2020 r.

Lider Sekcji – dr Tomasz Zaręba

PROGRAM

10.00 Rejestracja uczestników
11.00 Otwarcie zebrania
11.10-11.40 Stefan Tyski prof. dr hab., Warszawski Uniwersytet Medyczny, Narodowy Instytut Leków „Badanie aktywności przeciwbakteryjnej produktów do dezynfekcji jamy ustnej”
11.40-12.10 Anna Krause dr, OncoArendi Therapeutics SA „Znaczenie mikrobiologii w pracach badawczo-rozwojowych produktów leczniczych”
12.10-12.40 Agnieszka E. Laudy dr hab., Warszawski Uniwersytet Medyczny „Błonowe pompy MDR – niedoceniany mechanizm oporności bakterii”
12.40-13.10 Tomasz Zaręba dr, Narodowy Instytut Leków „Elementy statystyki w ocenie wyników mikrobiologicznych”
13.10-13.30 Przerwa kawowa
13.30-15.00 Sprawy organizacyjne sekcji, wybór grupy liderów sekcji, wolne wnioski

Zobacz także

Banner

Banner

Wydawnictwa PTM

O Towarzystwie

PTM
Polskie Towarzystwo Mikrobiologów Celem Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów jest propagowanie rozwoju nauk mikrobiologicznych i popularyzowanie osiągnięć mikrobiologii wśród członków Towarzystwa oraz szerokich kręgów społeczeństwa. Formami działalności jest organizowanie zjazdów, posiedzeń naukowych, kursów, wykładów i odczytów oraz konkursów prac naukowych; wydawanie i popieranie wydawania czasopism naukowych, książek i innych publikacji z dziedziny mikrobiologii; opiniowanie o stanie i potrzebach mikrobiologii polskiej i występowanie w jej sprawach wobec władz państwowych; współpraca z pokrewnymi stowarzyszeniami w kraju i zagranicą.
Czytaj statut w formacie PDF »

Członkowie wspierający Członek Złoty-od 27.03.2017 r.

Członkowie wspierający Członek Złoty-od 27.03.2017 r.

Członek Srebrny od 12.09.2017 r.

Członek Srebrny od 12.09.2017 r.

Członek wspierający zwyczajny od 12.09.2017 r.

Członek wspierający zwyczajny od 12.09.2017 r.

Członek wspierający zwyczajny od 06.06.2019 r.

Członek wspierający zwyczajny od 06.06.2019 r.