KOMUNIKAT Polish Journal of Microbiology


Szanowni Państwo, Członkowie Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów, Informujemy, ze od początku bieżącego roku kwartalnik Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów w języku angielskim – Polish Journal of Microbiology wydawany jest online przez amerykańską firmę edytorską Exeley Inc. z Nowego Jorku (https://www.exeley.com/journal/polish_journal_of_microbiology), z którą PTM zawarł umowę na okres 3 lat. Natomiast od dnia 12 marca br. wprowadzony został w

47th world congress on Microbiology – “New approaches to enhance the research in Microbiology”


47th world congress on Microbiology, September 10-11, 2018, London, UK The theme of congress is “New approaches to enhance the research in Microbiology”. Microbiology 2018 aims to accelerate scientific discoveries and major milestones in the current situation, challenges and innovations relating to Microbiology and also its relevant areas.

BACTERIAL PROTEIN EXPORT – 30 September – 03 October 2018 • Leuven • Belgium


Sponsored by: This specialised meeting will give an overview of protein traffic and secretion in bacteria. Bacterial cells dedicate a significant number of components to ensure targeting of proteins to the plasma membrane. These proteins are then integrated in the lipid bilayer or are released to the other side. Most proteins use the ubiquitous and

Wydawnictwa PTM

O Towarzystwie

PTM
Polskie Towarzystwo Mikrobiologów Celem Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów jest propagowanie rozwoju nauk mikrobiologicznych i popularyzowanie osiągnięć mikrobiologii wśród członków Towarzystwa oraz szerokich kręgów społeczeństwa. Formami działalności jest organizowanie zjazdów, posiedzeń naukowych, kursów, wykładów i odczytów oraz konkursów prac naukowych; wydawanie i popieranie wydawania czasopism naukowych, książek i innych publikacji z dziedziny mikrobiologii; opiniowanie o stanie i potrzebach mikrobiologii polskiej i występowanie w jej sprawach wobec władz państwowych; współpraca z pokrewnymi stowarzyszeniami w kraju i zagranicą.
Czytaj statut w formacie PDF »

Członek Srebrny od 12.09.2017 r.

Członek Srebrny od 12.09.2017 r.