Spotkanie naukowo-szkoleniowe oddziału terenowego PTM w Szczecinie, 27 maja 2019


Zapraszamy na posiedzenie naukowe-szkoleniowe które odbędzie się 27 maja 2019 o godz. 14.00 w budynku Wydziału Biologii Uniwersytetu Szczecińskiego przy ulicy Wąskiej 13, sala 102 w Szczecinie.

Szczegóły poniżej w zaproszeniu.

Zobacz także

Wydawnictwa PTM

O Towarzystwie

PTM
Polskie Towarzystwo Mikrobiologów Celem Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów jest propagowanie rozwoju nauk mikrobiologicznych i popularyzowanie osiągnięć mikrobiologii wśród członków Towarzystwa oraz szerokich kręgów społeczeństwa. Formami działalności jest organizowanie zjazdów, posiedzeń naukowych, kursów, wykładów i odczytów oraz konkursów prac naukowych; wydawanie i popieranie wydawania czasopism naukowych, książek i innych publikacji z dziedziny mikrobiologii; opiniowanie o stanie i potrzebach mikrobiologii polskiej i występowanie w jej sprawach wobec władz państwowych; współpraca z pokrewnymi stowarzyszeniami w kraju i zagranicą.
Czytaj statut w formacie PDF »

Członek Srebrny od 12.09.2017 r.

Członek Srebrny od 12.09.2017 r.