Posiedzenie naukowe Oddziału Terenowego PTM w Warszawie, 27.05.2019


Najbliższe posiedzenie naukowe Oddziału Warszawskiego PTM odbędzie się dnia 27 maja br. (poniedziałek) o godz. 12:00.
w sali 102B budynku Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego (ul. I. Miecznikowa 1).

Tematami spotkania będą: „Diagnostyka układowych zakażeń grzybiczych – możliwości i ograniczenia” oraz „Nowe patogeny grzybicze – nowe zagrożenia”. Wykłady wygłosi mgr Elżbieta Ochman z Pracowni Mykologii z Zakładu Mikrobiologii Klinicznej Centrum Onkologii – Instytut Marii Skłodowskiej-Curie

Szczegóły poniżej.


Zobacz także

Wydawnictwa PTM

O Towarzystwie

PTM
Polskie Towarzystwo Mikrobiologów Celem Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów jest propagowanie rozwoju nauk mikrobiologicznych i popularyzowanie osiągnięć mikrobiologii wśród członków Towarzystwa oraz szerokich kręgów społeczeństwa. Formami działalności jest organizowanie zjazdów, posiedzeń naukowych, kursów, wykładów i odczytów oraz konkursów prac naukowych; wydawanie i popieranie wydawania czasopism naukowych, książek i innych publikacji z dziedziny mikrobiologii; opiniowanie o stanie i potrzebach mikrobiologii polskiej i występowanie w jej sprawach wobec władz państwowych; współpraca z pokrewnymi stowarzyszeniami w kraju i zagranicą.
Czytaj statut w formacie PDF »

Członek Srebrny od 12.09.2017 r.

Członek Srebrny od 12.09.2017 r.