Zaproszenie na planowaną 9 Międzynarodową Konferencję Weiglowską, oganizowaną przez prof. dr hab. A. Sybirnego, która ma odbyć się 27-29.06.2024 r.


Konferencja ma odbyć się w Uniwersytecie Rzeszowskim. Konferencje organizowane są od 2003 r. naprzemiennie w Polsce i Ukrainie, gdzie pracował profesor Rudolf S. Weigl. https://www.ur.edu.pl/pl/kolegia/kolegium-nauk-przyrodniczych/jednostki-naukowe/instytut-biotechnologii/konferencje-organizowane-przez-instytut-biotechnologii-conferences-organized-by-the-institute-of-biotechnology/9th-international-weigl-conference/welcome-letter

Spotkanie naukowo-szkoleniowe organizowane wspólnie przez Polskie Towarzystwo Zakażeń Szpitalnych oraz przez PTM o/Katowice.


Spotkanie odbędzie się w dniu 10.06.2024 w Domu Lekarza przy ul. Grażyńskiego 49a w Katowicach, w godz. 10-14. Temat spotkania: „Oddaję Tobie, co kryję w sobie, czyli zakażenia przenoszone przez kleszcze” Prezentacje na ten temat przedstawią różne grupy zawodowe: wykładowcy akademiccy, lekarze, lekarze weterynarii, diagności laboratoryjni oraz pracownicy Inspekcji Sanitarnej. W załączeniu zaproszenie zawierające szczegółowe informacje na temat

sesja naukowo-szkoleniowa OT w Warszawie 24.05.2024 godz. 16, ONLINE


Zarząd PTM OT w Warszawie zaprasza na kolejną sesją naukową!  Sesja majowa odbędzie się w piątek 24 maja o 16:00 w trybie zdalnym. Gościem sesji będzie młoda badaczka, Pani mgr Paulina Średnicka z Pracowni Biotechnologii i Inżynierii Molekularnej, Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno – Spożywczego im. prof. W. Dąbrowskiego – Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie.Temat wykładu, który wygłosi to “ Interakcje mikrobioty jelitowej człowieka

Wydawnictwa PTM

O Towarzystwie

PTM
Polskie Towarzystwo Mikrobiologów Celem Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów jest propagowanie rozwoju nauk mikrobiologicznych i popularyzowanie osiągnięć mikrobiologii wśród członków Towarzystwa oraz szerokich kręgów społeczeństwa. Formami działalności jest organizowanie zjazdów, posiedzeń naukowych, kursów, wykładów i odczytów oraz konkursów prac naukowych; wydawanie i popieranie wydawania czasopism naukowych, książek i innych publikacji z dziedziny mikrobiologii; opiniowanie o stanie i potrzebach mikrobiologii polskiej i występowanie w jej sprawach wobec władz państwowych; współpraca z pokrewnymi stowarzyszeniami w kraju i zagranicą.
Czytaj statut w formacie PDF »

Członek Srebrny od 12.09.2017 r.

Członek Srebrny od 12.09.2017 r.