FEMS 2023


FEMS2023 – FEMS (fems-microbiology.org) FEMS, DGHM and VAAM welcome you to the 10th Congress of European Microbiologists, taking place in Hamburg, Germany in 2023! Join us at an event dedicated to showcasing the latest developments in microbiology and connect to microbiologists from all over the world. The Congress will be held from 9 – 13 July 2023 in Hamburg,

Antybiotykoterapia pod Lupą Farmaceuty.


Zbadano i opisano aż 20 tysięcy genów potencjalnie związanych z opornością bakterii na antybiotyki.Antybiotykooporność prowadzi nie tylko do coraz trudniejszego leczenia towarzyszących nam zakażeńbakteryjnych. Jesteśmy coraz bliżej punktu, kiedy znane nam antybiotyki przestaną działać całkowicie!Czy ten proces można zatrzymać? Co możemy zrobić, aby nasza antybiotykoterapia była prowadzonaw sposób odpowiedzialny i racjonalny? Aby poznać odpowiedzi na

POŻEGNANIE PANA DR N. FARM. BOHDANA STAROŚCIAKA


Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 27 września 2022 r. zmarł Ś.P. Dr n. farm. Bohdan Jerzy Starościak specjalista w dziedzinie mikrobiologii farmaceutycznej, Pan Doktor całe życie zawodowe związany był z Zakładem Mikrobiologii Farmaceutycznej Akademii Medycznej w Warszawie – Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, prowadząc zajęcia dydaktyczne i badania naukowe oraz przez wiele lat kierując Zakładem.

POŻEGNANIE PANI Prof. dr hab. n. farm. Zofii Tyneckiej


Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 13 września 2022 r. zmarła Ś.P. Pani Prof. dr hab. n. farm. Zofia Tynecka specjalistka w dziedzinie mikrobiologii farmaceutycznej, Członek Honorowy Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów. Pani Profesor pracę zawodową związała z lubelskim Wydziałem Farmaceutycznym, kierując przez wiele lat Katedrą i Zakładem Mikrobiologii Farmaceutycznej i prowadząc badania zwłaszcza nad mechanizmem

Wydawnictwa PTM

O Towarzystwie

PTM
Polskie Towarzystwo Mikrobiologów Celem Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów jest propagowanie rozwoju nauk mikrobiologicznych i popularyzowanie osiągnięć mikrobiologii wśród członków Towarzystwa oraz szerokich kręgów społeczeństwa. Formami działalności jest organizowanie zjazdów, posiedzeń naukowych, kursów, wykładów i odczytów oraz konkursów prac naukowych; wydawanie i popieranie wydawania czasopism naukowych, książek i innych publikacji z dziedziny mikrobiologii; opiniowanie o stanie i potrzebach mikrobiologii polskiej i występowanie w jej sprawach wobec władz państwowych; współpraca z pokrewnymi stowarzyszeniami w kraju i zagranicą.
Czytaj statut w formacie PDF »

Członek Srebrny od 12.09.2017 r.

Członek Srebrny od 12.09.2017 r.

Członek wspierający zwyczajny od 12.09.2017 r.

Członek wspierający zwyczajny od 12.09.2017 r.