Zaproszenie na planowaną 9 Międzynarodową Konferencję Weiglowską, oganizowaną przez prof. dr hab. A. Sybirnego, która ma odbyć się 27-29.06.2024 r.


Konferencja ma odbyć się w Uniwersytecie Rzeszowskim. Konferencje organizowane są od 2003 r. naprzemiennie w Polsce i Ukrainie, gdzie pracował profesor Rudolf S. Weigl. https://www.ur.edu.pl/pl/kolegia/kolegium-nauk-przyrodniczych/jednostki-naukowe/instytut-biotechnologii/konferencje-organizowane-przez-instytut-biotechnologii-conferences-organized-by-the-institute-of-biotechnology/9th-international-weigl-conference/welcome-letter

KONKURS O NAGRODĘ NAUKOWĄ IM. PROF. EDMUNDA MIKULASZKA – EDYCJA 2024


Informujemy o edycji 2024 Nagrody Naukowej Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów im. prof. Edmunda Mikulaszka. Uchwała Prezydium ZG PTM nr 19-2024 Nagroda jest przyznawana co dwa lata za opublikowane prace doświadczalne z zakresu szeroko pojętej mikrobiologii, wykonane przez młodych pracowników nauki, członków PTM, którzy w chwili wnioskowania o nagrodę nie przekroczyli 35 roku życia i nie byli

sesja naukowo-szkoleniowa OT PTM w Warszawie 5 kwietnia 2024


Kwietniowe spotkanie, odbędzie się w piątek 5 kwietnia o godz. 16:00 w trybie zdalnym. Gościem sesji będzie Pan prof. dr hab. Marek Gniadkowski z Zakładu Mikrobiologii Molekularnej, Narodowego Instytutu Leków. Temat wykładu, który wygłosi to “Rola tzw. „klonów wysokiego ryzyka” pałeczek Enterobacterales w rozprzestrzenianiu oporności na antybiotyki w Europie”. Spotkanie tym razem odbędzie się na

Zaproszenie


Zarząd Oddziału Rzeszowskiego Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów zaprasza na posiedzenie naukowo-szkoleniowe, które odbędzie się 22 KWIETNIA 2024 roku (poniedziałek) o godzinie 12:00 Posiedzenie odbędzie się w sali konferencyjnej „Centrum Dydaktycznego w Łańcucie Sp. z o.o. ; ul. Paderewskiego 5, 37-100 Łańcut (budynek wewnętrzny nr 4) ; parking pry budynku laboratorium.

Ukazał się numer 1/2024 ADVANCEMENT OF MICROBIOLOGY


Poniżej spis artykułów wraz z linkami. REVIEWSGONOCOCCI – PATHOGENS OF GROWING IMPORTANCE. PART 1. CURRENT DATA ON DIAGNOSTICS, GENOTYPING AND THERAPY.Białecka J., Rak K. Kiecka A.ADV MICROBIOL-NY, 2024, 63, 1, 3–14. https://doi.org/10.2478/am-2024-0001 PATHOGENIC FEATURES OF PORPHYROMONAS GINGIVALIS INFLUENCE PROGRESSION OF RHEUMATOID ARTHRITISKrakowiak W., Lisowska H., Kaca W.ADV MICROBIOL-NY, 2024, 63, 1, 15–22. https://doi.org/10.2478/am-2024-0002 FUNGAL PATHOGEN

spotkanie naukowe Sekcji Mikrobiologii Środowiskowej 11.04.2024 godz. 15:30 (online)


Szanowni Państwo! Serdecznie zapraszamy na kolejne spotkanie naukowe Sekcji Mikrobiologii Środowiskowej Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów dnia 11 kwietnia (czwartek) o godzinie 15:30. Wykład pt. Microfluidic Devices and Systems for the Strain-specific Detection of Pathogens wygłosi Małgorzata A. Witek z Department of Chemistry, Center of BioModular Multiscale Systems for Precision Medicine (CBMM) The University of Kansas, Lawrence,

Wydawnictwa PTM

O Towarzystwie

PTM
Polskie Towarzystwo Mikrobiologów Celem Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów jest propagowanie rozwoju nauk mikrobiologicznych i popularyzowanie osiągnięć mikrobiologii wśród członków Towarzystwa oraz szerokich kręgów społeczeństwa. Formami działalności jest organizowanie zjazdów, posiedzeń naukowych, kursów, wykładów i odczytów oraz konkursów prac naukowych; wydawanie i popieranie wydawania czasopism naukowych, książek i innych publikacji z dziedziny mikrobiologii; opiniowanie o stanie i potrzebach mikrobiologii polskiej i występowanie w jej sprawach wobec władz państwowych; współpraca z pokrewnymi stowarzyszeniami w kraju i zagranicą.
Czytaj statut w formacie PDF »

Członek Srebrny od 12.09.2017 r.

Członek Srebrny od 12.09.2017 r.