FEMS 2023


FEMS2023 – FEMS (fems-microbiology.org) FEMS, DGHM and VAAM welcome you to the 10th Congress of European Microbiologists, taking place in Hamburg, Germany in 2023! Join us at an event dedicated to showcasing the latest developments in microbiology and connect to microbiologists from all over the world. The Congress will be held from 9 – 13 July 2023 in Hamburg,

Zapraszamy do zapoznania się z obchodami International Microorganism Day obchodzonym 17 września oraz do włączenia się w tę akcję.


https://www.internationalmicroorganismday.org/ a także do udziału w FEMS Microbe Art Competition 2023, zgłoszenia do 10 września. https://www.internationalmicroorganismday.org/blog/fems-microbe-art-competition-2023 CATEGORIES IN THE MICROBE ART CONTEST• Best Agar Art• Best Cartoon• Best Illustration or Painting• Best Photography• Best Physical Piece• Best Writing• Grand Prize: Best Art OverallIf you are looking for inspiration check the entries from last year. We

Wydawnictwa PTM

O Towarzystwie

PTM
Polskie Towarzystwo Mikrobiologów Celem Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów jest propagowanie rozwoju nauk mikrobiologicznych i popularyzowanie osiągnięć mikrobiologii wśród członków Towarzystwa oraz szerokich kręgów społeczeństwa. Formami działalności jest organizowanie zjazdów, posiedzeń naukowych, kursów, wykładów i odczytów oraz konkursów prac naukowych; wydawanie i popieranie wydawania czasopism naukowych, książek i innych publikacji z dziedziny mikrobiologii; opiniowanie o stanie i potrzebach mikrobiologii polskiej i występowanie w jej sprawach wobec władz państwowych; współpraca z pokrewnymi stowarzyszeniami w kraju i zagranicą.
Czytaj statut w formacie PDF »

Członek Srebrny od 12.09.2017 r.

Członek Srebrny od 12.09.2017 r.