KOMUNIKAT Polish Journal of Microbiology


Szanowni Państwo, Członkowie Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów,

Informujemy, ze od początku bieżącego roku kwartalnik Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów w języku angielskim – Polish Journal of Microbiology wydawany jest online przez amerykańską firmę edytorską Exeley Inc. z Nowego Jorku (https://www.exeley.com/journal/polish_journal_of_microbiology), z którą PTM zawarł umowę na okres 3 lat. Natomiast od dnia 12 marca br. wprowadzony został w PJM nowy system obsługi procesu wydawniczego od poziomu Autora do zakończenia procesu produkcyjnego – wykorzystywany przez wiele redakcji czasopism międzynarodowych. system Editorial Manager (http://www.editorialmanager.com/pjm/default.aspx).

Mamy nadzieję, ze współpraca z tą profesjonalną firmą oraz możliwość obsługi Autorów manuskryptów w systemie Editorial Manager przyczyni się do poniesienia poziomu i prestiżu naszego czasopisma oraz zaowocuje zwiększeniem cytowalności i wartości współczynnika Impact Factor. IF 2016 wynosi 0,746 / 5-year IF wynosi  0,938, wartość punktacji MNiSW = 15.

(więcej…)

47th world congress on Microbiology – “New approaches to enhance the research in Microbiology”


47th world congress on Microbiology, September 10-11, 2018, London, UK
The theme of congress is “New approaches to enhance the research in Microbiology”.

Microbiology 2018 aims to accelerate scientific discoveries and major milestones in the current situation,
challenges and innovations relating to Microbiology and also its relevant areas.

(więcej…)

BACTERIAL PROTEIN EXPORT – 30 September – 03 October 2018 • Leuven • Belgium


Sponsored by:

This specialised meeting will give an overview of protein traffic and secretion in bacteria. Bacterial cells dedicate a significant number of components to ensure targeting of proteins to the plasma membrane. These proteins are then integrated in the lipid bilayer or are released to the other side. Most proteins use the ubiquitous and essential Sec system for these processes, but other evolutionarily unrelated protein machines have also been developed that allow exported proteins to cross the plasma membrane and cell envelope. This arsenal of mechanisms ensures that more than 30% of the bacterial proteome ends up in extra-cytoplasmic locations. Protein export is essential for viability, pathogenicity, symbiosis and biofilm formation. vaccines, to produce heterologous biopharmaceuticals and industrial enzymes, and to transform them into cancer cell killing devices. Finally, trafficking components constitute formidable targets for antibiotic discovery.

Topics to be discussed in the symposium include the following (for more information see the program):

(więcej…)

Wydawnictwa PTM

O Towarzystwie

PTM
Polskie Towarzystwo Mikrobiologów Celem Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów jest propagowanie rozwoju nauk mikrobiologicznych i popularyzowanie osiągnięć mikrobiologii wśród członków Towarzystwa oraz szerokich kręgów społeczeństwa. Formami działalności jest organizowanie zjazdów, posiedzeń naukowych, kursów, wykładów i odczytów oraz konkursów prac naukowych; wydawanie i popieranie wydawania czasopism naukowych, książek i innych publikacji z dziedziny mikrobiologii; opiniowanie o stanie i potrzebach mikrobiologii polskiej i występowanie w jej sprawach wobec władz państwowych; współpraca z pokrewnymi stowarzyszeniami w kraju i zagranicą.
Czytaj statut w formacie PDF »

Członek Srebrny od 12.09.2017 r.

Członek Srebrny od 12.09.2017 r.