Raport „Medycyna Pracy i Medycyna Laboratoryjna w zapobieganiu chorobom cywilizacyjnym”


Zachęcamy do zapoznania się z raportem „Medycyna Pracy i Medycyna Laboratoryjna w zapobieganiu chorobom cywilizacyjnym”, który jest częścią debaty o kierunkach zmian w polskiej służbie zdrowia zainicjowanej przez Ministra Zdrowia. Autorzy raportu współpracowali z Polskim Towarzystwem Diagnostyki Laboratoryjnej, Krajową Izbą Diagnostów Laboratoryjnych oraz Związkiem Pracodawców MedTech Polska.

Autorzy przedstawiają propozycje wykorzystania potencjału służby medycyny pracy ( „SMP”) w profilaktyce chorób cywilizacyjnych, z wykorzystaniem medycyny laboratoryjnej.

Zobacz także

Banner

Banner

Wydawnictwa PTM

O Towarzystwie

PTM
Polskie Towarzystwo Mikrobiologów Celem Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów jest propagowanie rozwoju nauk mikrobiologicznych i popularyzowanie osiągnięć mikrobiologii wśród członków Towarzystwa oraz szerokich kręgów społeczeństwa. Formami działalności jest organizowanie zjazdów, posiedzeń naukowych, kursów, wykładów i odczytów oraz konkursów prac naukowych; wydawanie i popieranie wydawania czasopism naukowych, książek i innych publikacji z dziedziny mikrobiologii; opiniowanie o stanie i potrzebach mikrobiologii polskiej i występowanie w jej sprawach wobec władz państwowych; współpraca z pokrewnymi stowarzyszeniami w kraju i zagranicą.
Czytaj statut w formacie PDF »

Członkowie wspierający Członek Złoty-od 27.03.2017 r.

Członkowie wspierający Członek Złoty-od 27.03.2017 r.

Członek Srebrny od 12.09.2017 r.

Członek Srebrny od 12.09.2017 r.

Członek wspierający zwyczajny od 12.09.2017 r.

Członek wspierający zwyczajny od 12.09.2017 r.

Członek wspierający zwyczajny od 06.06.2019 r.

Członek wspierający zwyczajny od 06.06.2019 r.