Raport „Medycyna Pracy i Medycyna Laboratoryjna w zapobieganiu chorobom cywilizacyjnym”


Zachęcamy do zapoznania się z raportem „Medycyna Pracy i Medycyna Laboratoryjna w zapobieganiu chorobom cywilizacyjnym”, który jest częścią debaty o kierunkach zmian w polskiej służbie zdrowia zainicjowanej przez Ministra Zdrowia. Autorzy raportu współpracowali z Polskim Towarzystwem Diagnostyki Laboratoryjnej, Krajową Izbą Diagnostów Laboratoryjnych oraz Związkiem Pracodawców MedTech Polska.

Autorzy przedstawiają propozycje wykorzystania potencjału służby medycyny pracy ( „SMP”) w profilaktyce chorób cywilizacyjnych, z wykorzystaniem medycyny laboratoryjnej.

Zobacz także

Wydawnictwa PTM

O Towarzystwie

PTM
Polskie Towarzystwo Mikrobiologów Celem Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów jest propagowanie rozwoju nauk mikrobiologicznych i popularyzowanie osiągnięć mikrobiologii wśród członków Towarzystwa oraz szerokich kręgów społeczeństwa. Formami działalności jest organizowanie zjazdów, posiedzeń naukowych, kursów, wykładów i odczytów oraz konkursów prac naukowych; wydawanie i popieranie wydawania czasopism naukowych, książek i innych publikacji z dziedziny mikrobiologii; opiniowanie o stanie i potrzebach mikrobiologii polskiej i występowanie w jej sprawach wobec władz państwowych; współpraca z pokrewnymi stowarzyszeniami w kraju i zagranicą.
Czytaj statut w formacie PDF »

Członek Srebrny od 12.09.2017 r.

Członek Srebrny od 12.09.2017 r.