Nagroda im. Prof. Edmunda Mikulaszka


Prezydium ZG PTM podjęło Uchwalę 19-2020 w sprawie przyznania Nagród Naukowych PTM im. Prof. Edmunda Mikulaszka za prace opublikowane w latach 2018-2019: nagrodę I stopnia dla mgr biot. Karoliny Furtak oraz nagrodę II stopnia dla dr inż. Łukasza Łopusiewicza.

Prezydium ZG PTM podjęło Uchwalę 19-2020 w sprawie przyznania Nagród Naukowych PTM im. Prof. Edmunda Mikulaszka za prace opublikowane w latach 2018-2019.  Do Nagrody Naukowej PTM im. prof. Edmunda Mikulaszka zgłosiło się dwoje  kandydatów. Komisja Konkursowa pod przewodnictwem Pani prof. dr hab. Stefanii Giedrys-Kalemby postanowiła przyznać:

– nagrodę I stopnia (5.000 zł) dla mgr biot. Karoliny Furtak za cykl 3 prac: (1). Furtak K., Grządziel J., Gałązka A., Niedźwiecki J. (2020): Prevalence of unclassified bacteria in the soil bacterial community from floodplain meadows (fluvisols) under simulated flood conditions revealed by a metataxonomic approach. Catena, 188, 104448; doi: 10.1016/j.catena.2019.104448  (IF = 3,851;  140 pkt. MNiSW); (2). Furtak K., Grządziel J., Gałązka A., Niedźwiecki J. (2019): Analysis of soil properties, bacterial community composition, and metabolic diversity in fluvisols of a floodplain area. Sustainability, 11, 14, 3929; doi:10.3390/su11143929   (IF = 2,592;  70 pkt. MNiSW); (3). Furtak K., Gałązka A., Niedźwiecki J. (2020): Changes in soil enzymatic activity caused by hydric stress. Polish Journal of Environmental Studies, 29, 4, 1-8; doi.org/10.15244/pjoes/112896 (IF = 1,186;  40 pkt. MNiSW);

– nagrodę II stopnia (3.000 zł) dla dr inż. Łukasza Łopusiewicza za pracę: Łopusiewicz Ł., Drozłowska E., Siedlecka P., Mężyńska M., Bartkowiak A., Sienkiewicz M., Zielińska-Bliźniewska H., Kwiatkowski P. (2019): Development, characterization, and bioactivity of non-dairy kefir-like fermented beverage based on flaxseed oil cake. Food, 8, 554 doi:10.3390/foods8110544 (IF = 3,011; 70 pkt. MNiSW).

Gratulujemy laureatom, którzy przedstawią swoje prace na XXIX Zjeździe PTM.

Zachęcamy młodych adeptów nauki do bardziej licznego starania się o Nagrodę  Naukową PTM im. Prof. Edmunda Mikulaszka za prace opublikowane w latach 2020-2021.

Zobacz także

Banner

Banner

Wydawnictwa PTM

O Towarzystwie

PTM
Polskie Towarzystwo Mikrobiologów Celem Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów jest propagowanie rozwoju nauk mikrobiologicznych i popularyzowanie osiągnięć mikrobiologii wśród członków Towarzystwa oraz szerokich kręgów społeczeństwa. Formami działalności jest organizowanie zjazdów, posiedzeń naukowych, kursów, wykładów i odczytów oraz konkursów prac naukowych; wydawanie i popieranie wydawania czasopism naukowych, książek i innych publikacji z dziedziny mikrobiologii; opiniowanie o stanie i potrzebach mikrobiologii polskiej i występowanie w jej sprawach wobec władz państwowych; współpraca z pokrewnymi stowarzyszeniami w kraju i zagranicą.
Czytaj statut w formacie PDF »

Członkowie wspierający Członek Złoty-od 27.03.2017 r.

Członkowie wspierający Członek Złoty-od 27.03.2017 r.

Członek Srebrny od 12.09.2017 r.

Członek Srebrny od 12.09.2017 r.

Członek wspierający zwyczajny od 12.09.2017 r.

Członek wspierający zwyczajny od 12.09.2017 r.

Członek wspierający zwyczajny od 06.06.2019 r.

Członek wspierający zwyczajny od 06.06.2019 r.