Browsing category Aktualności Oddziału PTM w Lublinie

Pożegnanie


Polskie Towarzystwo Mikrobiologów Oddział w Lublinie

z głębokim żalem zawiadamia, że w dniu 11 lipca 2018 roku zmarła

Śp.

Pani prof. dr hab. n. med.

Maria Kozioł-Montewka

 

emerytowany profesor zwyczajny Uniwersytetu Medycznego w Lublinie,

wieloletni Kierownik Katedry i Zakładu Mikrobiologii Lekarskiej UM w Lublinie,

specjalista w zakresie mikrobiologii i immunologii klinicznej,

aktywny członek Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów Oddział w Lublinie.

(więcej…)

Posiedzenie Naukowe Oddziału terenowego PTM w Lublinie- 18/10/2017


Serdecznie zapraszamy na spotkanie naukowe Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów– Oddział Lublin, które odbędzie się 18 pażdziernika 2017.

Wykład pt. Gąbczasta encefalopatia bydła (BSE) jako zoonoza

wygłosi Prof. dr hab. Mirosław P. Polak z Zakładu Wirusologii, Państwowego Instytutu Weterynaryjnego w Puławach

(więcej…)

Konferencja Metagenomy różnych środowisk 29-30 czerwca Lublin


Konferencja pod patronatem Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów

II OGÓLNOPOLSKIE SYMPOZJUM MIKROBIOLOGICZNE
„METAGENOMY RÓŻNYCH ŚRODOWISK”

Serdecznie Państwa zapraszamy do wzięcia udziału w II Ogólnopolskim Sympozjum Naukowym – „Metagenomy różnych środowisk”. Do udziału w Sympozjum zachęcamy pracowników naukowych, doktorantów oraz specjalistów, reprezentujących różne dyscypliny i specjalności wiążące się z problematyką obrad. Miejscem sympozjum będzie Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie (ul. Doświadczalna 4, 20-290 Lublin).

(więcej…)

Wydawnictwa PTM

O Towarzystwie

PTM
Polskie Towarzystwo Mikrobiologów Celem Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów jest propagowanie rozwoju nauk mikrobiologicznych i popularyzowanie osiągnięć mikrobiologii wśród członków Towarzystwa oraz szerokich kręgów społeczeństwa. Formami działalności jest organizowanie zjazdów, posiedzeń naukowych, kursów, wykładów i odczytów oraz konkursów prac naukowych; wydawanie i popieranie wydawania czasopism naukowych, książek i innych publikacji z dziedziny mikrobiologii; opiniowanie o stanie i potrzebach mikrobiologii polskiej i występowanie w jej sprawach wobec władz państwowych; współpraca z pokrewnymi stowarzyszeniami w kraju i zagranicą.
Czytaj statut w formacie PDF »

Członek Srebrny od 12.09.2017 r.

Członek Srebrny od 12.09.2017 r.