Życzenia Świąteczne


Szanowni Państwo,

Życzymy zdrowych, pełnych szczęścia i pokoju Świąt Wielkanocnych oraz wytchnienia od codziennych trudnych obowiązków. Wszystkiego najlepszego dla Państwa rodzin oraz zespołów diagnostyczno-naukowo-badawczych w których Państwo pracują.

Agnieszka Laudy – Sekretarz PTM
Stefan Tyski – Prezes PTM

Zobacz także

Wydawnictwa PTM

O Towarzystwie

PTM
Polskie Towarzystwo Mikrobiologów Celem Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów jest propagowanie rozwoju nauk mikrobiologicznych i popularyzowanie osiągnięć mikrobiologii wśród członków Towarzystwa oraz szerokich kręgów społeczeństwa. Formami działalności jest organizowanie zjazdów, posiedzeń naukowych, kursów, wykładów i odczytów oraz konkursów prac naukowych; wydawanie i popieranie wydawania czasopism naukowych, książek i innych publikacji z dziedziny mikrobiologii; opiniowanie o stanie i potrzebach mikrobiologii polskiej i występowanie w jej sprawach wobec władz państwowych; współpraca z pokrewnymi stowarzyszeniami w kraju i zagranicą.
Czytaj statut w formacie PDF »

Członek Srebrny od 12.09.2017 r.

Członek Srebrny od 12.09.2017 r.